ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އެފްސީގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީ ގެ މެޗް މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް ލޮތަރި އެފްސީ  ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ އެފްއާރުޓީއާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗްގައި ލޮތަރި އެފްސީން ކާމިޔާބުކުރި 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ރަޔަން މުއްސަދު މަންސޫރު 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއް ދެލަނޑު  ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު މުންސިފު އަދި މުހައްމަދު ޒާލިފެވެ. މިމެޗްގައި އަހުމަދު މުންސިފް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑަކީ އެފްއާރުޓީން ފުރަތަމަ ހާފްގައި 4 ފައުލަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައުލްކޮށްގެން ލޮތަރި އެފްސީއަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ލަނޑެކެވެ.  މީގެ އިތުރަށް ފަހު ހާފްގައިވެސް އެފްއާރުޓިން 4 ފައުލަށްވުރެ އިތުރަށް ފައުލްކޮށްގެން ލޮތަރި އެފްސީއަށް ދެ ޕެނަލްޓީ ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރަޔަންޖެހި ޕެނަލްޓީއާއި މުންސިފް ޖެހިޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

  އެފްއާރުޓީން މިމެޗައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އެޓީމުގެ އަލީ އާސިރެވެ.

  މިމެޗުން ދެރަވި އެފްއާރުޓީ  މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ފޭދޫ ސަންސް އޮފް ލޮންސް އާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. މިމެޗުން މޮޅުވި ލޮތަރި މިރޭ ކުޅުނުމެޗަކީ މިމުބާރާތުގައި އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިމެޗްގައި ލޮތަރި  އެފްސީއަށް ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރަޔަން މުއްސަދު މަންސޫރުއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް19: އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 188 އަށް

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ...

  ފޭދޫ ރޮއްވާލުމަށްފަހު މަރަދޫ ފައިނަލަށް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ އައްޑޫސިޓީ އަންޑަރ 20 ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފޭދޫޓީމް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ...

  “ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

  “ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫސިޓީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް # މަސްޖިދުލް ...

  ޕޮލިސްކަޕް 2019: ޗެމްޕިއަންކަން ރެފިއުޖީއަށް – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިރު – ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށް އިއްމެ

  ޕޮލިސްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ޓީމް ރެފިއުޖީ އުފުލާލައިފި އެވެ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފިތުރު އީދު ...

  ކޯވިޑް މެނޭޖް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާމަސައްކަތުން ރަގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެނިގެންދާނެ- އިލްޔާސް ލަބީބު

  ކޯވިޑުގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުން އަރައި ގަތުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުން، މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ...