ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މިއަދުގެ މެޗުވެސް ބީރިކަނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނުމެޗް އެފްސީ ބީރިކަނާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫގައި  މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗް އެފްސީ ބީރިކަނާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ މީދޫ އެފްސީ ގަންބުރިއާއި  ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.  މިމެޗުން ބީރިކަނާ މޮޅުވުމުން އެޓީމު މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެމެޗުންވެސް މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

  މިއަދުގެ މެޗުން ބީރިކަނާ މޮޅުވި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރި ހޫދު އަދި މިއަދުގެ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ޑިއު

  މިމެޗުން ދެރަވި އެފްސީ ގަންބުރި މިމުބާރާތުގައި ޗެލެންޖާސްއާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުންވެސް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިވެފައިވާތީ އެޓީމަށް ދެމެޗު ކުޅެގެން ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

  މިމެޗްގައި ބީރިކަނާއިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި  ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އެޓީމުގެ ހޫދުއެވެ.  މިމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބީރިކަނާ ކާމިޔާބުކުރިއަސް މިމެޗުގައި ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މޮޅަށް ކުޅެފައި ވަނީ އެފްސީ ގަންބުރި ޓީމުންނެވެ.

  5 ޓީމް ހިމެނޭ ގްރޫޕް އޭ ގައި މިއަދު ހަވީރު  ކުޅެވުނު މެޗަށް ފަހު ޕޮއންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަނާގައި އޮތީ 2 ކުޅެގެން 2 މެޗުން މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ޗެލެންޖާސްއާއި ބީރިކަނާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފޭދޫޓީމާ މީދޫ ޓީމާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މީދޫޓީމް

  މީދޫ ޓީމަކާއި ފޭދޫ ޓީމަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ...

  ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން މީދޫ ކޯގަންނު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށްފި

  ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި ...

  އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ޝުއާއު ގެންނަން ފާސްކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ހޮވަން އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ...

  ހުޅުދޫ-މީދޫ ކޮވިޑް 19 – އިއްޔެ ޕޮޒިޓްވީ ދެމީހުން

  އިއްޔެ ( 21 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު ) ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 2 މީހަކުންކަމަށް ހުޅުމީދޫ ...

  ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ޓެބް ހަދިޔާކޮށްފި

  ދިރާގާއި ސެމްސަންގެ ގުޅިގެން އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށާ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް   ގެލެކްސީ ޓެބު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. މިޓެބްތައް ހަދިޔާ ...

  ޓޫރިސްޓް އެކްސްކާޝަންތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

  ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ރަށްރަށް ގެންދިޔުން މިވަގުތަށް މަނާކަމެއްގެ ...