ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނުމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗް މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް މިމިޗެ ކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ކްރައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.  މިމެޗްގަައި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ދެގޯލްވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު ޠޮލާލުއެވެ. ކްރައުސުން މިމެޗުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިސްމާއީލް ވާފިރުއެވެ.

  މިމެޗުން ދެރަވި ކްރައުސް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ފޭދޫ ހަބޭސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.މިމެޗުން މޮޅުވި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މިމެޗަކީ އެޓީމް މިމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑްގެ އަހުމަދު ޠޮލާލްއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު ލެގުގައި ރޭ ނަޕޯލީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ...

  މިނިވަންކަޕް 2019 ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ” މިނިވަންކަޕް 2019 ” ގުރުއަތުލުމަށް 31 ޖުލައި 2019 ވަނަ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ފެންހިންދާ ކާނުތަކެއް ހެދުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އަޅިވިލާމަގުން ބްރޯސް ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރިން ފަށައިގެން މެދު ބަނދަރާއި ދޭތެރޭ ...

  އައްޑޫ، ކުޅުދުއްފުށި އަދި އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

  އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަދި ބ. އޭދަފުށީގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ...

  ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅުން ވެސް ހުށަހެޅި – ޑރ.ޝަހީމް

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ވުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ...

  މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ...