ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ފަށަނީ

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދެމެޗެއްގެ ކުޅުން މިރޭ ފަށަން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

  ގައުމު އެފްސީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު މެޗުތަކަށްފަހު، ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ވެސް އެއްވަނަ އަދި ދެވަނަ ޓީމެވެ.

  ރޭ ކުޅުމަށް ކުރީން ތާވަލްކުރެވުނު މެޗްތައް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިރެއަށް ފަސްކުރުމަށްފަހު  ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9:00 ގައެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދި މީދޫ ޗެލެންޖާސް އާއި ދެކޮޅަށް ގްރޫޕް ސީގެ ދެވަނަ ހޯދި މީދޫ  ލޮތަރި އެފްސީ ނުކުންނަ އިރު، ޗެލެންޖާސް ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން 3 މެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ 10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

  ޗެލެންޖާސްއާއި ވާދަކުރާ ލޮތަރި އެފްސީ ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވުނީ ގްރޫޕް ސީގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން ދެމެޗުން ދެރަވެ ދެމެޗުން މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ.

  މި ރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުއާޓާގެ ފަހު މެޗުގައި ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ހޯދި ހިތަދޫ އެފްސީ އުސްގަޑާއި ދެކޮޅަށް ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ހޯދި ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް ނިކުންނައިރު، އެފްސީ އުސްގަޑަ ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުގެ ތެރެއިން 3 މެޗުން މޮޅުވެ 1 މެޗުން އެއްވަރުވެ 10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

  އެފްސީ އުސްގަޑާއި ވާދަކުރާ ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް ކްއާޓާރ ފައިނަލަށް ހޮވުނީ ގްރޫޕް އޭގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗްގެ ތެރެއިން 2 މެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން ދެރަވެ އަދި އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެގެން ލިބުނު 7 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

  ޖުމްލަ 20 ޓީމާއެކު ފެށި މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި 40 މެޗް ކުޅެވިފައިވާއިރު މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި 20 ޓީމް 4 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައިވެސް ހިމެނިފައިވަނީ 5 ޓީމެވެ.

  މިފަހަރުގެ މިމުބާރާތުގެ ފައިސާގެ އިނާމްތަކަށް ބަލާއިރު ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާ، ރަނަރަޕް ޓީމަށް 5،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްމަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހަތް މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޤާމްތަކަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި ...

  އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް- ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫ ތަރައްގީގެ ބޮޑު ވަސީލަތަކަށް ހެދުމަކީ އެމްޑީޕީ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ...

  ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއިމްސް އަށް ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި -އިހުސާން

  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ހިދުމަތަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަން، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ހިންގާ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް _ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޒުވާންޓީމް ލޮތަރި ސެމީފައިނަލަށް

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މީދުން ވާދަކުރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޒުވާންޓީމް ލޮތަރި ...

  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

  މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓްކަޕް – ޕެނަލްޓީގައި އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް، ރިވެރިން ސެމީއަށް

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ހިތަދޫ އެފްސީ އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް، ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް ސެމީފައިނަލުގެ ...