ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ރޭ ކުޅެވުނު ދެމެޗުންވެސް މީދޫ ދެޓީމް ބަލިވެއްޖެ

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗްތަކުން މީދޫގެ ދެޓީމްވެސް ބަލިވެއްޖެވެ.

  ރޭ 8:30 ގައި ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީގެ  މެޗްގައި  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީއާއި ހުޅުދޫ މަންތަރަ ޖޫނިއާސް ބައްދަލުކުރިމެޗް   ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުދޫ މަންތަރަ ޖޫނިއާސްއެވެ

  މަންތަރަ ޖޫނިއާސް މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ބައްދަލުކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗްގައި މަންތަރަ ޖޫނިއާސްއިން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑުވެސް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޝުޖުއާން ޝަފީގެވެ.

  ލޮތަރި އެފްސީއަށް މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރެވުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީނީ މުންސިފެވެ.

  މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ މަންތަރަ ޖޫނިއާސް އަށް ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޝުޖުއާންއެވެ.

  ރޭ 10:30 ގައި ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ބީގެ މެޗްގައި މީދޫ ނޮރިންމަ އެފްސީވެސް ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

  ނޮރިންމަ އެފްސީ ބަލިވެފައިވަނީ އެފްސީ އަފިރިން ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މިމެޗުން އެފްސީ އަފިރިން މޮޅުވި ލަނޑު 38 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހިމް ސައިފްއެވެ.

   

  މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އެފްސީ އަފިރިންގެ އިބްރާހިމް ސައިފްއެވެ.

  ރޭ ކުޅެވުނު ދެމެޗުން މީދޫ ދެޓީމް ބަލިވެފައިވާއިރު އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ޖޫނިއާސްއާއި ވާދަކޮށް މީދޫ ޗެލެންޖާސް ކުޅުނު މެޗް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޓްރެޓެޖިސްޓުގެ މަގާމަށް ސ. ހިތަދޫ އާސީނުގޭ ހޫދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ހޫދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވައިފި ...

  ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްފަހު ފުރައިގެންދިޔަ ޓުއަރިސްޓަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ...

  މަޙްލޫފާއި އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި

  އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ...

  ހުޅުދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  ހުޅުދޫގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އަލީ މުހައްމަދު އެމްޑީޕީއަށް ރޭ ސޮއިކުރައްވާފައިމިވަނީ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ...

  މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަން- ރިޔާޒު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފިނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނަގާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން މިރޭ އޮންނާނެ!

  ދިވެހިރާއްޖެ އިން ވާދަކުރާ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓު ނެގުން މިރޭ ...