ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެ

  ގައުމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފިއެވެ.

  މިދިޔަ މަހުގެ 15  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  މި މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިރޭ ބައްދަލުކުރާނީ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މީދޫ ވަރުގަދަ ޗެލެންޖާސްއާއި މީދޫ ޒުވާން ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ލޮތަރި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ސެމީން ޖާގަހޯދި ލޮތަރިއާއި ކުއަޓާފައިނަލްގެ 3 ވަނަ މެޗުން މޮޅުވި ފޭދޫ ސަންއޮފް ލޮންސްއެވެ.

  މިރޭ 8:30 ގައި ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުކޮށްފައިވާއިރު މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާ ލޮތަރިއާއި ސަންއޮފް ލޮންސްއަކީ މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި އެއްގްރޫޕެއްގައި ހިމެނުނު ދެޓީމެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިދެޓީމް ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ސަންއޮފް ލޮންސްއެވެ.

  މިރޭ ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗް ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކުއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗުން ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުންޖާގަހޯދި ހިތަދޫ ރިވެރިންއާއި ކުއާޓާފައިނަލްގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި މަރަދޫ ގަބުރު ބަލިކޮށް ސެމީން ޖާގަ ހޯދި ފޭދޫ ހަބޭސްއެވެ.

  މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ މިރޭގެ 21:30 ގައެވެ.

  މި މުބާރާތުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ފުޓްސަލްއާއި ސްޓްރީޓް ފުޓްބޯޅައިގައި  މަޝްޙޫރު ބައެއް ތަރިން ދަނީ ކުޅެމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައުޓް ޑޯ ޖިމް ހަދާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި މީދޫވެސް ހިމެނޭ

  އިންޑިއާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހުމާގުޅިގެން  އެރަށްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޔޫތު ...

  އިތުރު 11 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު 11 މީހަކު ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މި 11 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ...

  އެޖެންޑާ 19: އައްޑޫ ތަސައްވަރު ލޯންޗުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު އައްޑުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން އެޖެންޑާ 19 “އައްޑޫ ތަސައްވަރު” ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ލޯންޗުކޮށްދެއްވާނެކަމަަށް އެމްޑީޕީން ...

  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަހަލަ އިޝާރާތެއް ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވައިފި

  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަހަލަ އިޝާރާތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ...

  ކޮވިޑް ޖެހުނު ބަންގުލަދޭޝް މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނީ

  ފިޓް ޖެހިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ އެ މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއްކަމަށާ ...

  އަޅުގަޑުވެފައިވާ ވައުދެއް ، ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަޑު ހުންނަވާނީ މޮޅުވާ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައިކަމަށް – އިމާދު ސޯލިހު

  އަޅުގަޑުމެންގެ މިގައުމަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނީ އަޅުގަޑު ގަބޫލްކުރާގޮތުގައި ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންކަމަށް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ...