ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

  މިރޭ ކުޅުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ނުބާއްވާގޮތައް  ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

  މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކެންސަލްކޮށްފައި މިވަނީ ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ލޮތަރި އެފްސީ: ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗްތައްވަނީ ކެންސަލް ކުރެވިފައި

  ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކެންސަލްކުރިކަން ގައުމުން  ހާމަކޮށްފައިވަނީ ގައުމުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ސެމީފައިނަލްގައި ކުޅޭ ޓީމްތަކަށްވެސް މިކަން އަންގާފައިވާކަމަށް  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިންވެސް މިއަދު މެންދުރު ފަހު 14:30 އިން މިރޭ 20:30 އަށް އައްޑޫހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓްވަނީ ނެރެފައެވެ.

  އައްޑޫ ހިމެނޭ  މި ސަރަހައްދަށް ނެރެފައިވާ ވައިޓް އެލާޓް  ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  އެޓާލް ނެރެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި  ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި އެކު ގުގުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  މިރޭގެ މެޗްތައް ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލްކުރިއިރު ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން މިރޭގެ މެޗްތަކުގައި ކުޅޭ ބައެއްޓީމްތައްވަނީ މީދުއަށް އައިސްފައެވެ.

  ޚަބަރާއި ގުޅޭ ފޮޓޯތައް: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ދިރާގުޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑަށް ތަފާތު އާ ކޮންޓެންޓް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް ފީޗަރ ނުވަތަ ވީ.އޯ.ޑީ އަށް މުޅިން އާ މުނިފޫހިފުލުވުމާއި ދީނީ ކޮންޓެންޓް ...

  ކޮވިޑް-19 : މިއަދު 129 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 37 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން މިއަދުވެސް ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 129 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 80 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

  ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފައިވާ އިސްރާއީލަށް ތާއީދު ކުރި ބޭރު ޓީޗަރު ހަނިމާދޫން ފުރުވާލައިފި

  މުޅި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް ފަލަސްޠީނާ އެކުކަން ހާމަކުރިތާ 24 ގައިޑިއިރު ނުވަނީސް އެ ސްކޫލްގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރި ...

  ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިއުތިމާސްކޮށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އައްޑޫސިޓީން ކަނޑައަޅައިފި

  ކޮވިޑް 19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އައްޑޫސިޓީގައި އޮތްކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިއުތިމާސްކޮށް އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ...

  ިދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ...