ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު ފުޓްސަލް މެޗް ހުޅުދޫ ފަރިޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމުއެފްސީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގައި މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓްކަޕް ” ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެން ކުޅެވުނު އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލްމެޗް ހުޅުދޫ ފަރިޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

  މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މިމެޗް ފަރިޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މީދޫޓީމާ ވާދަކޮށް 3 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗްގައި ފަރިޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 3 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ 2  ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޒައިނާއެވެ.

  މިމެޗްގައި ފަރިޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި 2 ވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގެ 8 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މަމްޝޫދާއެވެ. އަދި އެޓީމްގެ 3 ވަނަ ލަނޑު 9 ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޒައިނާއެވެ.

  މީދޫ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީވެސް މިމެޗްގައި ފަރިޓީމަށް 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޒައިނާއެވެ.

  މިމެޗުން މޮޅުވިޓީމަށް ގައުމު އެފްސީން ޓްރޮފީއެއްދީފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮޕް 24 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު ފުރާވަޑައިގެންފި

  އދ.އިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ،  ކޮޕް 24 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް   ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ...

  އައްޑޫ ލިންކުރޯޑުގައި ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ލިންކް ރޯޑުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ގައުކެޑި ސަރަހައްދުން ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ...

  ދަށުކޯޓުން ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ޙުކުމް، ހައި ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމާއެކު އެމަނިކުފާނު މިނިވަންވެއްޖެ

  ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްގައްޔޫމް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމް، ހައި ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. ...

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައިފި

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައްވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ...

  ދެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި

  ކޮވިޑް 19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބަދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ ލިބޭ ...

  ސިޔާކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމު އެފްސީ ހޯދައިފި

  މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ސިޔާކަޕް” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމު އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.  މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ...