ޔޫރޯ 2020 : ހަންގޭރީއާ އެއްވަރުވެ ޖަރުމަނު ގަދަ 16 އަށް

  ޖަރުމަނަށް ދެވަނަ ލިބެނީ ހެޑް-ޓު-ހެޑް އުސޫލުން
  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ހަންގޭރީއާ އެއްވަރުވެ ގްރޫޕް އެފްގެ ދެވަނަ ޓީމަކަށް ހޮވި ޖަރުމަނު ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

  ދެ ލަނޑު ދެ ލަނޑުން އެއްވަރުވި މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑުނެގީ ހަންގޭރީންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 11 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީ މެޗްގެލީޑު ނަގައިދިނީ އެޑަމް ޒަލާއި އެވެ. މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.  

  ދެވަނަ ހާފުގައި ޖަރުމަނު ޓީމުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.   މެޗްގެ  66 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރި  ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ހަވާޓްސް އެވެ.

  އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ދެ މިނެޓުފަހުން މެޗްގެ 68 ވަނަ މިނިޓްގައި ހަންގޭރީން ވަނީ އަނެއްކާވެސް ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޑްރާސް ޝާފާ އެވެ.

  މެޗުގެ ނަތީޖާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނުން ހަމަހަމަކުރީ މެޗުގެ 84 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ.  މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީ ގްރޫޕް އެފްގެ  ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ޖަރުމަނު ގެންގޮސްދުނީ ލިޔޯން ގޮރެޓްޒާ އެވެ.

  މި ނަތީޖާ އާއިއެކު ދެވަނަ ބުރަށް ޖަރުމަނުން ދަތުރުކުރިއިރު އެޓީމާއި ޕޯޗުގަލް ވަނީ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުންނާއި ފައިދާ ގޯލުން އެއްވަރުވެފައެވެ. ޖަރުމަނަށް ދެވަނަ ލިބެނީ ހެޑް-ޓު-ހެޑް އުސޫލުންނެވެ. މި ގްރޫޕުން އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރި ފްރާންސް އެވެ.

  ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ޖަރުމަނުން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނީ ގްރޫޕް ޑީގެ އެއްވަނަ ހޯދި އިންގްލެންޑާއެވެ.  މި މެޗު ކުޅޭނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައެވެ

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ.ފިނިފަރު، ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަލީ ޚާލިދަކީ ...

  އައްޑޫސިޓީން އިއްޔެ ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްވެސް ނެގެޓިވް

  ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މިވަގުތު މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކުން އިއްޔެ ނެގުނު ހުރިހާ ...

  ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން ނަމާދު ކުރެވޭގޮތައް ހަމަޖައްސަވައިފި

  މާދަމާގެ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ...

  އައްޑޫގައި ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނާއި ...

  އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުން މިރޭ – ހުޅުމީދޫ ޖަލްސާ އަތޮޅުމަދަރުސާގައި

  ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ޖަލްސާ މިރޭ 8:45 އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް މެދުވަލު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝުއާއު އައްޔަންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. ޝުއާއު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ...