ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާއެކު ފްރާންސް އަތުން ޖަރުމަން ބަލިވެއްޖެ

  advertisement

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 ގެ  މަރުގެ ގުރޫޕްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގުރޫޕް އެފްގައި ޖަރުމަން އާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނު މެޗްގައި  ޖަރުމެންގެ މެޓްސް ހަމެލްސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން ފްރާންސް 1-0 އިން މޮޅު ވެއްޖެ އެވެ.

  މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރާންސަށް ލީޑު ލިބުނީ ފްރާންސްގެ ލޫކަސް ހެނާންޑޭޒް ޖަރުމަނުގެ އޭރިއާ ތެރެއަށް ނަގައިދިން ބޯޅައެއް ދިފާއުކުރަން ޖަރުމަނުގެ މެޓްސް ހަމެލްސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނަ ފޮނުވާލި ބޯޅަ  ބައިކޮޅަށް ވަދެގެން ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނު ލަނޑުންނެވެ.

  ބައިކޮޅަށް ވަން  މި ލަނޑާއެކު ޖަރުމަނުން އެ ޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ރަގަޅު ކުރިއެވެ. މިއާއިއެކު ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް މުލާއަށް ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި މިބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޖަރުމަނުގެ އިލްކާއި ގުންޑޮގާނަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވެއެވެ.  އޭނާ ފްރާންސްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާގެ ތެރޭގައިހުރެ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ.

  މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައީ ޖަރުމަނުން ބައިކޮޅަށް ޖެހި ލަނޑާއެކު 1 -0 ގެ  ލީޑުން ފްރާންސް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

  ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިގެން ޖަރުމަނުން ފެނުނީ ފްރާންސަށްވުރެ ބޮޑަށް އެޓޭކަށް ޖެހިގެން ކުޅުނު ތަނެވެ. މެދުތެރެއިން ޖަރުމަނުގެ ކުޅުން ވަރުގަދައަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އެޓީމަށް ހަމަލާ އުފެއްދުނީ މަދުންނެވެ. އަދި މެދުތެރެއިން ގެއްލޭ ކޮންމެ ބޯޅައެއްގައި ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރީން ޖަރިމަނުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރިއެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްބާޕޭގެ ބާރު ދުވެލީގައި ޖަރުމަނުގެ ޑިފެންސަށް ބާރުބޮޑުކުރަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  މިގޮތުން މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ 66 ވަނަ މިނެޓްގައި ފްރާންސަށް ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހުނު ކަމަށް ހީކުރެވުނެވެ. ކައުންޓަ އެޓޭކް ފުރުސަތުގައި އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލް ދަނޑިގައި ޖެހިފައި ގޯލްގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. ނަމަވެސް ލައިސްމަން ނިންމީ އޮފްސައިޑް ކަމަށެވެ.

  އަދި މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓްގައި ކަރީމް ބެންޒެމާވެސް ލަނޑެއް ޖަހާ އުފާފަޅު ކުރި އެވެ. އަދި ރެފްރީވެސް ފުރަތަމަ ނިންމީ އެއީ ލަނޑެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއްކަމަށް ނިންމީ ޖަރުމަނު ކުޅުންތެރީން މައްސަލަ ޖައްސައިގެން ވީއޭއާރް މެދުވެރިކޮށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ނިއުލައިން ބޯޓްގެ ފަޅުވެރީންގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

  ހުޅުދޫ ނިއުލައިން ބޯޓްގެ 11 ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިން  ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެވެ. ...

  ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފި

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ޒައިނުއްދިން ޒިދާން އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. ކޯޗެއްގެ ...

  އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކު ބައެއް ރަށްތަކަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކޮށްފި

  ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ރަށްރަށް ރޭ ބިންހެލުމުގެ އަރައިފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ރޭ ...

  މާލެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު 13 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ...

  އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫޓީމަކާ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...

  ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ފައްޓަވައިފި

  ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ފައްޓަވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ ...