ގިނަމެޗްތަައްކާމިޔާބުކުރީ ފޭދޫ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމްތައް

  ފޭދޫ ސަޑޭ ސްޕޯޓްސް އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކާއި މީދޫގައި ހިންގާ އީޓީއެފް އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކަކާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކެއް ކުޅެވިއްޖެވެ.

  އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗްތަކުގައި ކުޅެވުނު 5 މެޗުގެ ތެރެއިން 4 މެޗުން ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު  މީދޫގައި ހިންގާ އީޓީއެފްގެ ޓީމްތަކަށް މޮޅުވެވިފައިވަނީ 1 މެޗުންނެވެ.

  ސަކޭ އެކެޑެމީގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް- މިޓީމް ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 7 ލަނޑު 0 ލަނޑުން

  އިއްޔެ ކުޅެވުނު މިމެޗްތަކުގެ ތެރެއިން 9 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމްތައް ކުޅުނު 3 މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމްތަކެވެ. ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމްތައް މިމެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  11 ލަނޑު 0 ލަނޑުން 5 ލަނޑު 2 ލަނޑުން އަދި 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ.

  11 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު ދެމެޗްގެ ތެރެއިން ސަޑޭ އެކެޑެމީގެ ޓީމް މޮޅުވި މެޗް އެޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 7 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. އީޓީއެފް އެކެޑެމީގެ ޓީމް މޮޅުވި މެޗުން އެޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ.

  އިއްޔެ ކުޅެވުނު މިމެޗްތައް ނިމުމުން މިމެޗްތަކުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރީންނަށް އީޓީއެފް އެކެޑެމީގެ ފަރާތުން މެޑަލް ހަވާލްކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުމާލޭގައި ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ބީ.އެމް.އެލްއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

  “ސިޓީ ބައިކް” ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތައާރަފްކޮށް ހިންގުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ...

  އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށް، ދެ ދުވަސްތެރޭ އަގުތައް އިޢުލާންކުރަނީ

  ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ސިޔާސަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް ...

  އައްޑޫގެ ލޮކްޑައުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫސިޓީގައި އިއުލާން ކުރި ފުރަބަނދު އުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީން ބޭސްފަރުވާއަށްމާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ...

  އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  އައްޑުއަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވުމުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މި ...

  ކޮވިޑް-19: ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 170 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު 170 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ އިން ...

  ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތައް ދައްކުބައިދޭ ފޮޓޯތައް އާއްމުކޮށްފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް ...