މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް

  މީދުން ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން މީދޫގެ ރަށްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މީދޫ އަވަށު އޮފިސް ކައިރިއަށް އެއްވެ އިހުތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ.

  މިގޮތައް މީދޫ އަވަށު އޮފީސް ކައިރިއަށް ބަޔަކު އެއްވެ އިހުތިޖާޖް ކުރުމާއިގުޅިގެން  މީދޫ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒުވަނީ އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މީޓިން ރޫމްގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ގޯތި ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއިމެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޝޫޒާއާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ “ނަވާނަވައި” ގްރޫޕްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސާއިރާއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް މިބައްދަލުވުމުގައި ގޯތި ދިނުމަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތަކާއިބެހޭގޮތުން ” އޭއޯނިއުސް ” ގެ ޖާނަލިސްޓް ޚާލިސާ ވެސްވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

  މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ބައްލަވާ އެޝަކުވާތަކަށް  އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖަވާބެއް ދެއްވާނެކަމަށް ކައުންސިލު ހިޔާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ...

  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ޝަރީފަށް ރައީސް އަރުވައިފި

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް އަހުމަދު ޝަރީފު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޝަރީފު މެންބަރު ...

  ރައީސް ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް ލޭބަރ ޕާޓީން ތާޢީދުކޮށްފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް  މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ...

  ކޮވިޑް 19 : ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ގުޅުމުން އެކަން ކަމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަން- މުލިމަތި ޖަމްއިއްޔާ

  ކޮވިޑް 19 ގެ ވައިރަސް މީދޫގައި ފެތުރި އެތައްބަޔަކު މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެތައްބަޔަކު ހޯމް ކަރަންޓީންކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑްގެ ...

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެންމެ ރީތި ހިތްގައިމު ހޮސްޕިޓަލަށް- މިނިސްޓަރ ނާޒިމް

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެންދާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ހިތްގައިމު ...

  ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 148 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 148 މީހުން މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 4594އަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ...