ގްރޫޕްއޭއިން ކްއާޓާފައިނަލަށް މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ޒެލޯން

  މިނިވަންކަޕްގެ ކްއާޓާފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސް ހޯދައިފިއެވެ.

  މަލްޓިޖީނިއަސް ކްއާޓާފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެރޭ ކުޅެވުނު މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގެ ގްރޫޕް އޭގެ އެންމެ ފަހުމެޗްގައި އެމްއެންޑީއެފްއާއި  ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 10 ލަނޑު 4 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

  މިމެޗުން މަލްޓިޖީނިއަސް މޮޅުވުމުން 4 މެޗު ކުޅެގެން  6 ޕޮއިންޓް ލިބި ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އެޓީމް ކްއާޓާފައިނަލަށްވަނީ ހޮވިފައެވެ. މިގްރޫޕުން 3 ވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި  ކްއާޓާފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ.

  މިގްރޫޕްގައި ކުޅެވުނު ހުރިހާމެޗަކުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ ރިސޯޓްބޯއިސްއެވެ.

  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި އެމްއެންޑީއެފް ބައްދަލުކުރިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެމެޗްގައި ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ދެއްކި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމްއެވެ.

  މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމްހޯދި މަލްޓީޖީނިއަސްގެ އަނިލް އިބްރާހިމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައިވީ މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް – ފުރަތަމަމެޗް މީދޫޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫގައި ބާއްވާ ” އައިވީ މިކްސްޑް ވޮލީކަޕް 2020 ” ...

  ބާސެލޯނާ އިން ކޮޕާ ޑެލްރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

  ކޮޕާޑެލްރޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗްގައި ލެވާންޓޭއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗް  3 ލަނޑު 0 ...

  ކެނެރީފުން ވަރުގަދަ ރިސޯޓްބޯއިސް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި

  މިހާރު ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު މެޗު ވާދަވެރި ، ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު އެއްވަރުވެގެން ...

  ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

  މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ...

  އިރުޝާދިއްޔާ ބަލިކޮށް ޝަރަފުއްދީން ފައިނަލަށް

  އައްޑޫސިޓީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާގެ ފައިނަލަށް  ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ...

  ނެޓްބޯޅަ : ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރުކޮށްފި

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް  ނެޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ޔޫތު ކަށަވަރު ...