ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކޮށްފި- ބޭރުގައި އުޅުމަށް ޚާއްސަ ފާހެއް ދޫކުރަނީ

  advertisement

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކޯވިޑް 19 ގެ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

  އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އައްޑޫގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ހިތަދޫގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ .

  މިގޮތުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހިތަދޫ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމާ ހަވީރު ހަތަރަކުން ހެނދުނު އަށަކަށް ކާފިއު ގަޑި އިތުރުކުރަން ނިންމާފައި ވާކަމަށްވެސް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނޫސްވެރީންގެ މިބައްދަލުވުމުގައި ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތު ވިދާޅުވީ ކާފިއު ނޫން ވަގުތު ތަކުގައި ބޭރުގައި އުޅުމަށް ޕޮލިސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ގޭބިސީއަކުން އެގޭބިސީއެއްގެ ކަރަންޓު މީޓަރު ނަންބަރު ހުށައެޅުމުން 2 ފާސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. .

  އަދި ވަޒީފާތަކަށް ދާ ފާރާތްތަކުންވެސް ސައްހަ މައުލޫމާތާއި އެކު ހުށައެޅުމުން ޕޮލިސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށްވެސް ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔޫސުފް ލޫތު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  ކާފިއު ނޫން ގަޑިތަކުގައި ބޭރަށް ނިކުންނައިރު ހޯދަންޖެހޭ ފާސް ހޯދުމަށް އެދެން ވާނީ https://www.police.gov.mv/permit/ މި ލިންކުންނެވެ

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޖޫނިއަރ ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ކެޑޭޓުން އިގުރާރުވުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުން ...

  ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެ: މަހުލޫފް

  ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި އެއީ މި ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު ...

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޓެސްޓް ކުރި 18 މީހުންގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނު ކުރެވުނު 18 މީހުންގެ ...

  ރޮބަޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގެއްލުނު ކުދީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ޑައިވިން ...

  ކޮވިޑް 19 – އެއްއަވަށުން އަނެއް އަވަށަށް ދިއުން މަނާ ؟

  ކޮވިޑް 19 ބަލި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދުއާއި ދެމުދު ...

  ކޯވިޑް-19 : ގޭގައި ކަރަންޓީންވުމަށް ތައްޔާރުވޭ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 ފެނި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ގޮތާއި، ބަލިޖެހޭ މީހުންނާއި، އެމީހުންނާއި ސީދާ ދިމާވާ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ...