ހިތަދޫން އިއްޔެ 14 މީހަކު ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވް

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ އިއްޔެ 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހުންނަކީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހުންނެވެ. ދެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުރީން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންނެވެ. .

  ހިތަދޫ އިން އިއްޔެ ފްލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައި މިވަނީ، ބަލީގެ ހާލަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލްވުމާ ގުޅިގެން ހިތަދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވަނިކޮށެވެ.

  ހިތަދުއަށް ދެވުނު ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ކާފިއު ގަޑި ރޭގަނޑު 9 އިން ފަތިހު ހަތަރަކަށް ބަދަލު ކުރުމާއި، ޖަމާއަތް ނުހަދާ ނަމާދުކުރުމަށް މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުން ހިމެނެއެވެ

  ހިތަދޫ ފިޔަވައި ދެން ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް އުޅެނީ މަރަދޫގައެވެ. މަރަދޫގައި ކޮވިޑްގެ 7 ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މަރަދޫ ގައި ތިބި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

  ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ހިތަދޫގައި މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައިވަނީ 52 ކޭސްއެވެ.

  އައްޑުއަތޮޅުގައި ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދިން ނަމަވެސް މާސްކު އެޅުމާއި، ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަންދިނުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

  މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދައިގެން ގަދަ ދިހައެއްގެ 10 ވަނާގައި ސ. އަތޮޅު ...

  ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް ވިލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ “ކޮވިޑް ވިލެޖް” އަކީ، ...

  “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އިއްޔެ މީދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ...

  ނަޝީދަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެކަން އަމިއްލަފުޅަށް އެއްބަސްވި: ޑރ. ޝައިނީ

  މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަ ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ބައިނަލް އަގްވާމީ ފަރާތްތަކުގެ ...

  ޝުކުރީ ކަރަންޓީނުވުމަށް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބަރޯ ގާޑިޔާއަކަށް ފޮށިތައް އަރުވައިގެން

  މާލޭގައި ތިބެފައި ކަރަންޓީނު ވުމަށްދާ ރަށަށް ދިއުމުގެ ދަތުރު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

  ރެއާލްގެ ކޯޗަކަށް ންޗެލޮޓީ

  އެވަޓަން ދޫކޮށްލައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗްކަމާ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ހަވާލްވެއްޖެވެ. އަންޗެލޮޓީ އެވަޓަނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ...