ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ބުދަދުވަހު ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ

  advertisement

  ހުޅުމީދުން ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި އެޕްރީލް 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމީދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ސަދަން ޓްރާންޕޯޓް ލިންކުން ކުރަމުން އައި ފެރީގެ ދަތުރުތައް އެޕްރީލް 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދު ކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު ދަތުރުތައް  މާދަމާ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސަދަންޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  ސަދަންޓްރާންޕޯޓް ލިންކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންގެވުމަކަށް މާދަމާ ދަތުތައްފެށިކަމުގައިވިޔަސް ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުއްދަދީފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ބުދަދުވަހު އެކަނިކަމަށެވެ.

  އަދި މީގެ އިތުރަށް ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ބުދަދުވަހު މިބޭއްވޭ ފެރީގައި ދަތުރު ކުރެވޭނީ އެސްއެސްޑީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށްކަމަށްވެސް ސަދަންޓްރާންޕޯޓް ލިންކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  ހުޅުމީދޫއާއި ފޭދުއާއި ދެމެދު ދެމަސްދުވަހަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު  ފެރީގެ ދަތުރުތައް މެދު ކަނޑާލާފައި އޮތަސް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށަށް ހުޅުމީދޫން ދާންޖެހޭ މީހުން އެސްއެސްޑީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ލޯންޗް ކުށްޔަށް ހިފައިގެން ދަތުރު ކުރަމުންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އާއްމުކޮށް މީހުންނަށް ދަތުރު ނުކުރެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް ހިތަދޫ ބޮނިޓޯގެ ފަރާތުން ހިތަދުން ހުޅުމީދުއަށް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާގޯ ފެރީގެ ނަމުގައި ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

  ސަދަންޓްރާންޕޯޓް ލިންކުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ހޮނިހިރު ، ބުދަ މިދެދުވަހު ބޭއްވޭ ދަތުރުތަކުގައި ފެރީ ހުޅުމީދޫން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ. އަދި މިދެދުވަހު ފޭދުން ފެރީ ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 14:00 ގައެވެ.

  މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން  މިހާރު އައްޑޫސިޓީއާއި ފުވައްމުލަށް ސިޓީގައި ކުރަމުންދާ ޓްރާންޕޯޓްސްގެ ޚިދުމަތް އެމްޓީސީސީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރަމުންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެއިން 16ވަނަ މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި ބައްޔަށް މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެއްކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ. ...

  ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓަކަށް ޑރ.ޝަހީމް ހަމަޖަައްސަވައިފި

  ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ...

  މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މީދޫގެ އެކި ސަރހައްދުތަކަށް ފޮގް ސްޕްރޭ ކުރަންފަށައިފި

  މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިންޖެހޭ ޑެންގޫ ބަލީގެ ކޭސްތަކެއް މީދޫގައި މަދިރި ގިނަވެ، ފެތުރެމުންދާތީ މީދޫގެ އެކި  ސަރަހައްދަކަށް ފޮގް ސްޕްރޭ ...

  އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި

  އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި ބޭނުންވާ މާސްކާއި ގައުން އަދި ސެނިޓައިޒާ ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަރުކާރުން ...

  300 މިލިއަން ޑޮލަރު މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން ހޭދަކުރައްވާނެ

  އައްޑޫ ތަސައްވަރު ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް ...

  އައްޑޫސިޓީގެ އާ މޭޔަރާއި އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އާ މޭޔަރާއި އާ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ...