ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ؟

  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމްގައި ހުންނެވި މޫސާ ސިއްދީގު އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީއަށް ގުޅުމުން ޝުކުރީ ވަނީ އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ.

  ” މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަޑާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ކުރުމެއްނެތި . މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ވަކިކުރިކަން އެގުމާއިގުޅިގެން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްކަށް އެކަން އޮޅުން ފިލުވަން ގުޅިން . އެކަމަކު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބް ނުދެއްވާތީ އެކަން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލާގޮތެއް ނުވި ، އެހެންކަމުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށްދެއްވުމަށް  މޭޔަރު ސޯބެއަށް އަޅުގަޑު ދެންނެވިން . އެކަމަކު ސޯބެ އެމައްސަލަ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާކޮށް ނުދެއްވި . ސޯބެ ވިދާޅުވީ ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް އެޖެންޑާކޮށްގެން ބަހުސްކުރިއަސް ކައުންސިލަކަށް އެކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް  ”  ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީ ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މޫސާ ސިއްދީގު ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމް ހަމަޖެހިގެން ހުޅުދޫ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

  ތަފްސީލް އަންނަނީ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބެނާތަކެއް ހަރުކޮށްފި

  މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރިގެން އުޅޭ ކްރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް19 އަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކަމާއި ...

  ޕެނަލްޓީގައި ޒެފިޔާ ބަލިކޮށް ސަންއޮފްލޮންސް ސެމީ އަށް

  ގައުމު ސްޓްރީޓްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 2-0 އިން ...

  ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

  ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ. ...

  ރައީސް ޞާލިޙު ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ...

  ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުން އިޞްލާޙުގެ މަގަށް ރުޖޫޢަވެގެން ނޫނީ، މިޤައުމުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ- ރައީސް ސޯލިހު

  ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހްކުރާނެކަމުގެ ސިގްނަލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ދެއްވައިފިއެވެ. މިފަދަ ސިގްނަލެއް ރައީސް ސާލިހް ...

  ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން އަތޮޅުތެރެއަށް، އެދެނީ އުސޫލު ހަރުދަނާކުރަން

  އާ އާންމު ހާލަތުގައި އުޅެން، އުސޫލު ބަދަލުކޮށް މާލޭން އަތޮޅުތެރެއަށް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް މީހުން ފޮނުވަން ފެށުމާއެކު އަތޮޅުގެ ...