ހުޅުދޫ ފަޅުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުން – އައްބާސް

  advertisement

  ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުން ހުޅުދޫ ފަޅު ނުކުރާކަމަށާ ހުޅުދޫ ފަޅުކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުންކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް އައްބާސް ވާފިރު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  އައްބާސް މިގޮތައް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައްބާސްކުރައްވާފައިވާ ޓުވިޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވިޓްގައި އިތުރަށް އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުޅުދޫ ފަޅުވެފައިވަނީ ބަޔަކު މީހުން ގަސްތުގައި ހުޅުދޫ ފަޅުކުރުމުންކަމަށާ ދެން އެފުރުސަތު ނުދެއްވާނެކަމަށެވެ.

  ” ހުޅުދޫ ދެން ބައިބައި ނިވޭހެއް ، މިކޯ ދެން މާބޮނޑޮވަރުގެ ” އައްބާސް ގެ ޓުވިޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

  އައްބާސް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު ޝާހިދު ( ޝާޑު) އާއި އެއްކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ވަރަށް އިސްސަފުގައި އައްބާސް  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަތަން ފެނިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.  

  އައްބާސް އަމިއްލަގޮތުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާއިރު ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި މޫސާ ބުޝްރީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ފައިޒް ވާދަކުރައްވާއިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ސީނުވެސް ވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  “ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ”

  އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޭޔަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ފަށަނީ

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ދެމެޗެއްގެ ކުޅުން މިރޭ ފަށަން ތާވަލްކޮށްފި ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ސްރީލަންކަންގެ “މީލް ޕްރީ-އޯޑަރ”

  އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހަކު ބޭނުން ...

  ހުޅުމާލޭގައި ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ބީ.އެމް.އެލްއިން ތަޢާރަފްކޮށްފި

  “ސިޓީ ބައިކް” ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތައާރަފްކޮށް ހިންގުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

  ީދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސަރުކާރުން ހަވާލްކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ...

  ޤައުމު އަޅުވެތިކުރަން ގޮވާލާ އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް- ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފް

  ދިވެހި ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު ދީ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ޚިޔާނާތްތެރި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމަށްބުނެ، ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ...