ހުޅުދޫގައި ޕޮލިސް ވެހިކަލާ ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް އެއް ހިގައި

  ހުޅުދޫ ޑިމިޝްކަރަ ސަރަހައްދުން ޕޮލިސް ވެހިކަލާއި ކައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެޓް ހިގައިފިއެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މިއެކްސިޑެންޓް ހިގާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ފެތިރޯނުމަގުން ދެކުނުން އުތުރަށް ދުއްވާފައިދިޔަ ޕޮލިސް ވެހިކަލާއި ހުޅުދޫ ސޯސަންމަގުން އިރުން ހުޅަގަށް ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއް ޖެހިގެންނެވެ.

  ސައިކަލްއާއި ޕޮލިސްވެހިކަލް ޖެހި ހިގި މިއެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީދޫ ޒުވާނާ ވިއްސައިގެން ގޮސް ހުޅުދޫ ހަވާއީ ފާރުގައި ޖެހިފައިވާކަމަށް އެކްސިޑެންޓާއިބެހޭގޮތުން ވީއޯއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވިޔަސް އެޒުވާނާއަށް ބޭރުފުށުން މާބޮޑެތި ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލްއާއި ޕޮލިސް ވެހިކަލްއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ.

  މިއެކްސިޑެންޓް ހިގަން ދިމާވި ގޮތް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން މިހާރުދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

   04 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު    މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ...

  އަޟްހާއީދުގެ ކުޅިވަރު: އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ގޮމަޓީމް

  އަޟްހާ އީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ ...

  ކޯވިޑް 19 އަށް ސޯދުބެ ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

  ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތް ކުރެއްވި ސޯދުބެ ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ސޯދުބެ ...

  ސައޫދީން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މީދޫގައި ބަހަން ފަށައިފި

  އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މީދޫ ...

  12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ސުޕްރީމް ...

  14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާވަނީ ގެއްލިފައި- އެޗްއާރުސީއެމް

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން 14 ރަށަކުން 334 މީހެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާކަމަށް ހިއުމަންރައިޓްސްއޮފްދަމޯލްޑިވްސް ( އެޗްއާރުސީއެމް ) ...