ހުޅުދޫ ” ލަވިސްޓާ” ކެފޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި

  ރޭފަތިހު ހުޅުދޫ ” ލަވިސްޓާ” ކެފޭ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދައިފި އެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޭ އަލިފާން ރޯވެ އަދާފައިވަނީ ހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ ޕާކާއިންވެގެން އުތުރުފަރާތުގައިހުރި  “ލަވިސްޓާ” ނަމަކަށްކިޔާ  ކެފޭގައި ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 4 ޖަހާކަށް ހާއިރު ކަމަށެވެ.

  މި ހާދިސާގައި އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި އެތަން ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދާފައެވެ.

  ލަވިސްޓާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުންދާކަން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްއަށް ބަޔަކު ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕޮލިހުން އެތަނަށް ގޮސް އެތަނުގައި  ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މަސައްކަތުގައި އާއްމުންގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަންވެސް ލިބިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެތަނުގައި އަލިފާން ރޯވި ސަބަބު ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން މިހާރުދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 26 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ރައީސް ޔާމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

  ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އެދިފައިވާތީ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: އެފްއާރުޓީ އަދި ...

  އައްޑޫގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ޝުއާއު ގެންނަން ފާސްކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު ހޮވަން އެމްޑީޕީގެ އައްޑޫ ...

  ސެމީފައިނަލުން ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ޖާގަ ހޯދައިފި

  ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ޓީމް ” ޑްރީމްސް ޕިއްޒާ” ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް  ގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މާލެގަން ...

  ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެ – ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

  ބޭރުގައި ފިލާ ތިބެ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ރާއްޖެއަކަށް ގުޑުމެއް ނާރާނެކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ...