ހުޅުދޫ ޒުވާނަކަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކުރި ވާހަކަ ކަރެކްޝަންސް އިން ދޮގުކޮށްފި

  advertisement

  ހުޅުދޫ ޒުވާނަކަށް މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުން އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ކުރަމުން ދާކަމަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައަކީ، އަސްލެއްނެތް ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. .

  ކަރެކްޝަން ސާވިސް މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ، މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން 25 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ހުޅުދޫ ޒުވާނަކަށް ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން އަނިޔާ ކުރާކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއި ހަވާލާދީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

  އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހަކާއި ހަވާލާދީ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޒުވާނާއަކީ، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ ޒުވާނެއް ކަމަށާއި، ބަރަހަނާ ހާލުގައި އެހެން ގައިދީންނާއި އެކަހެރިކޮށް ވަކިން ގޮޅިއަކަށް އޭނާ ލާފައި ވާކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު އާއިލާއަށް ނާންގާ ކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ.

  މި ތުހުމަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، އެޒުވާނާއަށް އަނިޔާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި ލާއިންސާނީ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގާ ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްއާރުސީއެމް ފަދަ ތަންތަނުން ޖަލުގެ ހާލަތާއި ގައިދީންގެ ހާލަތު ކައިރިން ބަލާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެފަދަ ކަމެއް ހިނގަންޏާ އެކަން ފެންމަތިވާނެ ކަމަށްވެސް ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  އަދި ގައިދީންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް ފުރިހަމައަށް ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެއްވެސް ގައިދީއަކާއި މެދު ތަފާތު ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފެން މީޓަރުން ނަގާ 30 ރުފިޔާގެ ފީ ރައީސް މާފުކޮށްދެއްވައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ގޭގެ އަށް ގުޅާފައިވާ ފެން މީޓަރަށް ނަގަމުން އައި 30 ރުފިޔާގެ ފީ ރައީސް އިބްރާހިމް ...

  ކޮވިޑް 19- މިއަދު ހިތަދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 16 މީހުން

  އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫން މިއަދުވެސް އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މި16 މީހުންނަކީވެސް ...

  މިއަދަކީ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް

  ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަހަކީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ...

  މޫސުން ގޯސްވުމުން މެދުތެރޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކާއި ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މި ސަރަޙައްދަށް ...

  މަރަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހެއްގެ ފައި ދެ ތަނަކުން ބިނދިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 2 މީހެއްގެ ފައި ދެ ...

  މިތިބީ ރިސްކު ނަގައިގެން، އެންމެ ބޮޑީ ޤައުމު”- ކެޕްޓަން މުސްތަފާ

  ކޮވިޑް 19 އާއެކު މުޅި ޤައުމު މިއަދު މިއޮތީ ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަމުގެ ސާލަކުން ފަރުދާ ކުރެވިފައެވެ. މި ބިރުވެރިކަމުން ...