ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ފޭދޫ ޒުވާނެއްގެ ބޯފަޅާލައިފި

  ހުޅުދޫގައި މިރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި އެވެ.

  މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 7:30 ހާއިރު ހިނގި މި މާރާމާރީއާބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިމާރާމާރީގައި ޒަޚަމްވެގެން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ ކެނެރީފް ރިސޯޓްގެ ގެސްޓްރިލޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް މަގާމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފޭދޫ ޒުވާނެއްކަމަށްވާ އަހުމަދު ފާއިޒްއަށެވެ.

  އަހުމަދު ފާއިޒް

  މިމާރާމާރީ ހިންގި މީހުން އަހުމަދުގެ ފާއިޒްގެ ބޮލަށް ހަމަލާދީ ބޯ ދެތަނަކުން ފަޅާލާފައިވާއިރު މިމާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު  ހައްޔަރު ނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް  މިމައްސަލަ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުންދަނީ ތަހުގީގުކޮށް މިމާރާމާރީ ހިންގި މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

  މިރޭ ހިނގި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި ކުޅެން އައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރީން މީދޫ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗްބަލަން އަހުމަދު ފާއިޒް މީދުއަށް ގޮސް މެޗް ނިމުމުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ކުޅުންތެރީން މެދު ބަނދަރުން ފުރުވާލުމަށްފަހު އޭނަގެ ރަހުމަތްތެރިއަކާއެކު ކެނެރީފް ރިސޯޓަށްދާންސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ކެނެރީފްއަށްދާން އޮންނަ މަގުން ފްލެޓްތައްކައިރީގައި ފިލާތިބި ބަޔަކު ކުށްލިގޮތަކަށް ނިކުމެ ހަމަލާދީގެންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ފަށައި އެކްސްޕޯޓު ބާޒާރަށް ނެރުން

  ާއްޖޭގެ “ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅަށް” ސާޅީހަކަށް އަހަރު ފަހުން މިވަނީ “ކޮރޯނާ ވައިރަސް” ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ޖެހި އިންޓެންސިވް ...

  ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް

  ހުޅުމީދޫގައި އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮންޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ކޮށްފައިވާ އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ...

  މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ މިއަދު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދަރިފުޅު

  މިއަދު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެވަނަ ފަރާތަކީ ފުރަތަމަ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތުގެ ދަރިފުޅު ކަން ...

  މި އަހަރުގެ ރެހެންދި އެވޯޑް ތިން ކަނބަލަކަށް

  ރެހެންދި އެވޯޑް” މިއަހަރު 3 ކަނބަލަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މިއަދު ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގއި ބޭއްވި ...

  ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ސަމާލުވުމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ނެޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ...

  މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ އިމާމެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލޭ މިސްކިތެއްގެ އިމާމުކަން ކުރާ މީހަކު ހިމެނޭކަން ހާމަ ވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާ ...