ހީނާ އެކެޑެމީގެ ޓީމަކާ ހުޅުމީދޫ އީޓީއެފްގެ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވޭ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު ސަލީމް (ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމު ) ގެ “ހީނާ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑެމީ” ގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެވެ . މިޓީމްވަނީ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު 2:30 ހާއިރު މީދުއަށް އައިސްފައެވެ . މިޓީމާއި މިޓީމްގެ އޮފިޝަލުން މީދުއަށް   އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވެއެވެ.

  ހީނާ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑެމީގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް މީދުއަށް އައިސްފައި މިވަނީ މީދޫގައި ހިންގާ ” އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫ އެކެޑެމީ ” ގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ހުކުރު ހަވީރު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވޭ ޚާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި އީޓީއެފްއޭ ހުޅުމީދޫ އެކެޑެމީގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.

  މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައި މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

  މިމެޗް އިންތިޒާމް ކުރާފަރާތުން އެދިލައްވަނީ މިމެޗްގެ ކުޅުން ބެއްލެވުމަށާ މިމެޗްގައި ކުޅޭ ދެޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ސަޕޯޓްކުރެއްވުމަށް ވީހާގިނަބަޔަކު މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ހުކުރުދަވަހު ހަވީރު ވަޑައިގެންދެއްވުމެވެ

  ރޭ ދަންވަރު މީދުއަށް އައިސްފައިވާ “ހީނާ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑެމީ” ގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު ރާއްޖޭގެ ގައުމީޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އިމްރާނުވެސް މީދުއަށް ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އިމްރާންވެސް މީދުއަށްވަޑައިގެންފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ކުޅެވޭ ފުޓްބޯޅަމެޗްގައި ޚާއްސަ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އަލްފައިން ހޯދައިފި

  ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް އަލްފައިން ހޯދައިފިއެވެ. ޓީމް ...

  މުއްސަދުގެ ގޯލުން އެފްސީ ޝައުގަށް މޮޅެއް

  މުއްސަދުގެ ގޯލުން ގައުމު އެފްސީގެ މައްޗަށް އެފްސީ ޝައުގު ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގަންބުރި ...

  ޝަރަފުއްދީން ކަޓުވާލާ ހުޅުދޫ ސްކޫލްފައިނަލަށް

  މަމެން އައްޑޫސިޓީ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކަޓުވާލާ، ހުޅުދޫ ސްކޫލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ...

  ސިޔާކަޕް 2018 – ކެނެރީފުގެ ސަބްއޯޝަނިކު މުބާރާތުން ވިކިވެއްޖެ

  ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ދެއްވި ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް    މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ސަބްއޯޝަނިކުން މުބާރާތުން ވަކިވެއްޖެވެ. ...

  އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018

  ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ” އައިއެސްއޭ ސްޓްރީޓް ކަޕް 2018 ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : މިއަދުގެ މެޗުވެސް ބީރިކަނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމު އެފްސީން  އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި  ބާއްވާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނުމެޗް އެފްސީ ...