އިއްމެ ގޯލަކާ އެކު ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ހަބޭސް އަށް

  “ގައުމު” އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގެ ” ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފަހުމެޗުގައި އިއްމެ  ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލުން ފޭދޫ ހަބޭސް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ

  ފޭދޫ ހަބޭސް ސެމީ އަށް ދަތުރުކުރީ މަރަދޫ ގަބުރުއާއި ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

  1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ހަބޭސް މިމެޗުން މޮޅުވިކަމުގައިވިޔަސް މިމެޗްގައި ހަބޭސް ކުޅުންތެރީންނަށްވުރެ ގަބުރުޓީމްގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ގޯލްޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ.   އެހެންނަމަވެސް އެފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނަށް ނުހިފުނެވެ.

  މަރަދޫއާއި ފޭދޫ އަދި ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުޅިބަލަން ހާޒިރުވި ފޯރިގަދަ މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ހަބޭސްގެ ސަޔަމް ސައީދު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އިއްމެ ވަނީ ހަބޭސްއިން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ހަބޭސްއަށް މެޗްގެ ލީޑް ނަގާދީފައެވެ.  ހަބޭސްގެ މިލަނޑަށްފަހުވެސް ގަބުރުގެ ކުޅުންތެރީން މެޗްގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށްޖެހި ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މެޗް ނިމިގެންދިޔައީ 1ލަނޑު 0 ލަނޑުން ހަބޭސް މޮޅުވެގެންނެވެ.

  މަރަދޫ ގަބުރު އެފްސީ : މިޓީމްގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ

  މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މެޗްގެ އޮފިޝަލުން ހަބޭސްގެ ސަޔަމް ހޮވާފައިވާއިރު މިމެޗުން ހަބޭސްމޮޅުކޮށްދީ ސެމީފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިއްމެއަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ނުދިނުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައިވެއެވެ.

  މިމެޗުން ހަބޭސް މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުމުން ސެމީފައިނަލްގައި ހަބޭސް ވާދަކުރަންޖެހޭނީ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ހިތަދޫ އުސްގަޑަ ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުން ޖާގަހޯދާފައިވާ ހިތަދޫ ކްލަން ރިވެރިން ނެކްސަސްއާއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އެއާޕޯޓަށް

  ޓެރަަރިސްޓް ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13 އަަށް

  އިތުރު ދިވެއްސަކު މާލެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މާލެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފިއެވެ. މި މީހާ ...

  ވޮލީމުބާރާތް އައިއެސްއޭ 2018

  މީދޫގައި މިވަގުތު ތިބި ވޮލީ ކުޅޭ ބައެއް ކުޅުންތެރީން އިސްނަގައިގެން ” ވޮލީމުބާރާތް އައިއެސްއޭ 2018 ” ގެ ...

  މާދަމާ މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މާދަމާ ( 26 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ 80 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

  “އައްޑޫ އެވޯޑު 2019” ގައި ބައިވެރި ނުވާނަން- ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު ޝުކުރީ

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އައްޑޫ ސިޓީ އެވޯޑު ހަފްލާ 2019″  ސ.ގަމުގެ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގައި ބާއްވަން ...