ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1186އަށް

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް އިތުރު 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިންގެ 10 މީހަކާއި، ބަންގަލަދޭޝްގެ 28 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ 4 މީހަކާއި، ނޭޕާލް މީހެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު މިހާރު ވަނީ 1186އަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

  ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު މިމަހުގެ އެންމެ ފަހު ދެހަފްތާ އިތުރުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ލަފާކުރި ޢަދަދުތަކަށްވުރެ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށްކުރެވިފައިވާކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕްގެ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ. މި ޢަދަދު ދަށްކުރެވިފައިވަނީ ފުރަބަންދުކުރުމާއި، އެނޫންވެސް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައްޔިތުން ޢަމަލުކުރުމުންކަމށްވެސް ޓެގް ޓީމުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

  އެހެންކަމުން ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ރަށްރަށަށް ލުއިދިނުމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  ނަމަވެސް އެލުއިތައް ދޭއިރު ރައްޔިތުންވެސް ވިސްނާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުމާއި، މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، މިކަންކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތައް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެތީ އެކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރޮޒޭ މަޖިހުގައި އިންނަންޖެހޭ – ރައީސް ސޯލިހު

  ރޮޒޭއަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ވައުތުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހުންނެވި އެކަން ގަބޫލްކުރާ ބޭފުޅެއްކަމަށާ  އަޅުގަޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމާއި އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ...

  ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިއުތިމާސްކޮށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އައްޑޫސިޓީން ކަނޑައަޅައިފި

  ކޮވިޑް 19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އައްޑޫސިޓީގައި އޮތްކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިވެތިބުމަށް އިއުތިމާސްކޮށް އައްޑޫސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ...

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ 98 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1916އަށް އަރައިފިއެވެ. އަދި މީގެ ...

  މި އަހަރުގެ ރެހެންދި އެވޯޑް ތިން ކަނބަލަކަށް

  ރެހެންދި އެވޯޑް” މިއަހަރު 3 ކަނބަލަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މިއަދު ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގއި ބޭއްވި ...

  ދެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހުއްދަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި

  ކޮވިޑް 19އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ބަދަރު ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުއްދަ ލިބޭ ...

  އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި

  ފަސޭހަފުޅު ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ...