އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވީ 83 މީހުން، އޭގެ ތެރޭގައި 61 ދިވެހިން

  ރާއްޖެއިން އިއްޔެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވީ 83 މީހުންކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފި އެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައި ވާގޮތުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 61 ދިވެހިންނާއި، 22 ބިދޭސީންނެވެ.

  ކޮވިޑް ޖެހިގެން އަތޮޅު ތެރެއިން މިއަދު ރިޕޯޓު ކުރީ އެންމެ މީހެކެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވި 82 މީހުންނަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނެވެ.

  ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 8،667 މީހުންގެ ތެރެއިން 6،052 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވިއިރު މިވަގުތު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 2،580 މީހުންނެވެ.

  ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓު ކުރެވިފައި މިވަގުތު ތިބީ 142 މީހުންނެވެ.

  ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މަރުވީ 29 މީހެކެވެ.

  ނިމިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް ގޮސްފަ އެވެ. މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިން ކޮވިޑް ނަމްބަރު 100 އިން ދަށަށް ވެއްޓިފައި ވާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މިމަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ނަމްބަރުތައް މިއަށްވުރެއްވެސް ދަށަށް ވެއްޓޭނެ އެވެ.

  އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކަށް އާންމުން ބޯލަނބައިގެން ކަމަށް ހެލްތު އެކްސްޕާޓު ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ވިދާޅުވެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅައިފި

  ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޗައިނާގައި 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 8 ދުވަސް ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާލައިފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާދިނުމަށް ...

  ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކް އަޅަން އަންގައިފި

  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މާސްކް އަޅަން އެޗްޕީއޭއިން އިއުތިމާސްކޮށްފި . މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލެ ...

  ދ. ކުޑަހުވަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކުއްޖަކަށް ލ.ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް އައިސީޔޫ ގައި ފަރުވާ ދެނީ

  ދ. ކުޑަހުވަދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ލ.ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް އެތަނުގެ ...

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ރިސެޓް ކުރުން

  މާރިޗް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖެ މި އޮތީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށްޓަކައެވެ. ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މަންތަރައާއި ޒެފިޔާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި ހުޅުދޫ މަންތަރަ އެފްސީއާއި  އާއި ހިތަދޫ ޒެފިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. ...

  ކޯވިޑް-19 : އެންމެފަހުން ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ – ޑރ. ޝަހީދު

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ...