ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ ؟

  ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަމަވާ ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް މިސީޒަން ނިމެންދެން ދިގުދަންމާލަން މަޝަވާތައް ފަށައިފިއެވެ. ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ޖަމްއިއްޔާއިން  މިމައްސަލަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ބާއްވާ ޔޫއޭފާގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

  މިބައްދަލުވުމުގައި ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ސީޒަން ނުނިމެއްޖެނަމަ ދެން އަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާއިމެދުވެސް މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. އަދި އެޕްރީލް ފަހުކޮޅު ލީގުތައް ފަށަން ކުރީން މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެންމެ ރަގަޅުގޮތަކީ ޖޫން ކުރީކޮޅު ލީގުތައް ފެށުންކަމަށްވެސް ހުށަހަޅާނެއެވެ.

  ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ނަވާރައިގެ ސަބަބުން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ލީގުތައް އަލުން ފަށަން ގައުމުތަކުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު ސަބަބަކީ ޓީވީ ރައިޓްސް އިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ މައްސަލައެވެ. އަދި ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ބައެއް ކުޅުންތެރީންގެ ކޮންޓްރެކްޓައް ހަމަވާއިރު ބައެއް ކުޅުންތެރީން މިހާރުވެސް ތިބީ އެ މުއްދަތުން ފެށިގެން އެހެން ކްލަބްތަކާއެކު ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަދައިގެންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކުޅުންތެރިއަކީ އަޔެކްސްއަށް ކުޅޭ ހަކިމް ސިޔަޝްއެވެ. ޖޫން 30 އަށްފަހު އޭނާއަކީ އިގިރޭސި ވިލާތުގެ ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ނަމަވެސް އެހާތަނަށް ސީޒަން ނުނިމެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މިލްކުވެރި ކްލަބަކާމެދު ބޮޑު ބަހުސްއަކަށް ދާނެއެވެ.

  މިފަދަ ކަންކަމާހުރެ މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނިންމަން ޔޫއޭފާއާއި ފީފާ އަދި ފިފްބްރޯއިން މަޝްވަރާ ކުރާނެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހެޕީ މާކެޓުން އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ސެނިޓައިޒާ ހަދިޔާކުރަނީ

  އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ މިރެއިން މިރެއަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހެޕީ މާކެޓުން ފަށައިފި އެވެ. ...

  ރަށު މީހަކަށްވެގެން ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށްވެގެންް ވޯޓްދިނީމާ މިކަމެއް ނުވާނެ- ރައީސް ނަޝީދު

  ރަށު މީހަކަށް ވެގެން ވަކި އެމީހަކަށް ވޯޓް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ވޯޓް ދޭން ވަނީ ވަރަށް ވިސްނާފަކަމަށް ...

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: މިރޭ ފައިނަލްމެޗް ކުޅެވޭނެ

  ޔޫރޯ އަންޑަރ ޓުވެންޓީވަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މިރޭ ރާއްޖޭގެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު ކުޅުމަށް ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ގެނެސްގެން ނޫނީ ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީނުވާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ...

  އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ސްވެންސީ އިން ކުރި ހޯދައިފި

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އާ ވާދަކޮށް 3-1 އަކުން މޮޅުވެ ސްވެންސީ ސިޓީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުން ...

  “ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ”

  އައްޑޫސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް މޭޔަރ އަބްދުﷲ ޞާދިޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޭޔަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ...