ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީއާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު އެލާޓު ނެރެފި އެވެ.

  މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ވަނީ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ރަށް ތަކަށެވެ.

  މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީއިދާރާއިން ނެރެފައިވާ  އެލާޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅަގުދެކުނާއި ހުޅަގުން އާންމުކޮށް ގަޑިއަކު 15 މޭލާއި 25 މޭލާއި ދެމެދަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

  މެޓް އޮފީހުން މި ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު 19:00 އިން ފެށިގެން މިރޭގެ ދަންވަރު  01:00 އާއި ހަމައަށެވެ.  19:00 އިން ފެށިގެން މިރޭގެ ދަންވަރު  01:00 އާއި ހަމައަށް އައްޑޫހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވާއިރު މިއަދު ދެފަރެއްގެ މަތީން އައްޑޫ ހިމެނޭ ސަރަހަށް މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވެއެވެ.

  މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާގައި އައްޑޫސިޓީއަށްވެސް  ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ  ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް މިއަދު ވަނީ ފެންވަދެފައެވެ.

  ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި  ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށްވެސް މޫސުމާބެހޭއިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓައެއްނުލާ – އާސަންދަ

  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދަ ދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކަމަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ...

  ދުވާފަރުން 3 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

  މާލެއިން ރ. ދުވާފަރަށް ދިޔަ 3 މީހުން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލި ފަހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ފެތުރުން ...

  ޖުމްލަ 36 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިތުރު 29 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމުމާއިއެކު ވޯޓު ...

  ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރުމުން ކުރާ ޖުރިމަނާގެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކޮށްފި

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަތައް އެފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. ބިދޭސީންގެ ...

  ރައީސް ޔާމީން ވައުދެއްވެއްޖެނަމަ އެވަޢުދެއް ފުއްދަވާނެ

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީންނަށް ރައްޔިތުން ތާޢީދުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާތީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 16 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 9 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ ...