ސަރުކާރަށާ ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއް – ޝުކުރީ

  advertisement

  ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ޕާޓީއަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ގެއްލުން ލިބުނު ބޭކާރު  ކަންތައްތަކެއްކަމަށާ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި އަދި އެވަރުން ފުދިއްޖެކަމަށް ހުޅުދޫގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ޝުކުރީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އަންނަ އެޕްރީލްމަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ޝުކުރީގެ  ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި މިރޭ ލިއުއްވާފައި ވާލިއުމެއްގައެވެ.

  ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާއިން ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް  ޝުކުރީއަށް ވުރެ 329 ވޯޓް ގިނައިން ހޯއްދަވައިގެން ލިބިފައިވަނީ  ފައިޒްއަށެވެ. ފައިޒްއަށް 479 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު ޝުކުރީއަށް ލިބިފައިވަނީ 150 ވޯޓެވެ.

  ފައިޒް ޕްރައިމަރީގެ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވިއިރު ފައިޒްއާއި އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި އިރުޝާދު ( ކިރޭ ) އަށް ލިބިފައިވަނީ 247 ވޯޓެވެ.

  އިބްރާހިމް ޝުކުރީއަށް މިފަހަރު ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގައި  ޝުކުރީ ހިމެނިގެން ހުޅުދުއަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ހުޅުދޫ ރަށްޔިތުން ގަބޫލްކުރައްވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށްވެސް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

  ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

  ޕަބްލިކް ވޯކްސް އުވާލައި، މަސައްކަތްތައް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

  ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސްއާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮޕް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުވާލައި، އެ ދެ އިދާރާއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް މެދުވަލު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝުއާއު އައްޔަންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހިތަދޫ މެދުވަލު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޝުއާއު އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. ޝުއާއު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުގެ ...

  ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: އެކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް އެއްވަނާގައި

  ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އެކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލުން ދެކުނު އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދުން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ އެއްވަނައިގައި ލީޑް ފުޅާކޮށްފިއެވެ.ރޭ ...

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނުޢުމާން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ޖަނަވަރީމާގޭ އަޙްމަދު ނުޢުމާން،  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 16 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 9 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ ...