ހުޅުދޫ ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ހުޚުދޫ އަވަށު އޮފީހުން އިސްނަގައިގެން ހުޅުދޫ މާފިށި ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

  ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިމަސައްކަތުގައި ކަނޑޫއެޅެ ބީޗް ސަރަހައްދުގެ ވަރަށްބޮޑުބައެއްވަނީ ސާފްކޮށްފައެވެ.

  މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުންއެދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްސަސާއަކުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައެއްނުވެއެވެ.

  ( ކަނޑޫއެޅެ) ބީޗް ސާފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެދުނު ހުޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު ހުޅުދޫ ސްކޫލްގެ އުތުން އޮތްމަގު ފުޅާކޮށް އެސަހައްދު ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުކުރީގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މިދިޔަ ހަފްތާގައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

  advertisement

   

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫ އާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 27 ނޮވެމަބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  ކޯވިޑް19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ކުރީގެ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޯވިޑް19 އަށް ފަރުވާހޯދަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ސިފައިންގެ ބޭކަލަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މިބަލީ ގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި ...

  ދަރިވަރެއްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތަކަކީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގައި ހޭދަކުރެވޭ ދުވަސްތައް – ރޮޒެއިނާ

  އަޅުގަޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްދީގެން ވަރަށްބާރަށް އޯލެވެލްއާއި އޭލެވެލްގެ ނަތީޖާ ރަގަޅު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށާ އެހެނަމަވެސް ޕްރީސްކޫލްތަކުގައި ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020: އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗްތައް

  މިހާރު މީދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް 2020” މުބާރާތުގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ: އެފްއާރުޓީ އަދި ...

  އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއް – ޑރ ޖަމީލު

  ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެއްކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބްރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ. ސީޔާސީ ދާއިރާގައި ...