ކަރަންޓްގެ އަގުތައް ހުންނާނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި އެއްވަރަކަށް- މެމްބަރު ނިހާދު

  ކަރަންޓްގެ އަގު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ހުންނަނީ މާލެއެކޭ އެއްވަރަށްކަމަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ސަންގުޓީވީގެ ޚަބަރަށްފަހު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފޭދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިގޮތައް  މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާތަނެއްގައި ކަރަންޓްގެ އަގު މިހާރު ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށެވެ.

  މިގޮތުން ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު ސަބްސިޓީއެއް ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ އަގުހެޔޮކޮށް ތެލުން ލިބޭ ޑިއުސްކައުންޓްވެސް މިހާރު ކަރަންޓް ބިލުން ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށެވެ. މީގެ ކުރީން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ޔުނިޓެއްގެ އަގު-/7 ރުފިޔާއަށް ހުރިކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކަރަންޓްގެ އަގު ހުންނާނީ މާލެއާއި އެއްއަގެއްގައިކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާ މިގޮތުން އައްޑޫގެ އިންޖީނުގޭގައި އާޖަނަރޭޓަރު ސިސްޓަމްތައް ބަހައްޓާ މުޅި ނެޓްވޯކް އެއްކޮށް ބަދަލުކުން ހިމެނޭކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މިކަންކަމަށް 40 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓްކޮށް އެމަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް މެމްބަރު ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އައްޑޫސިޓީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައިވާގޮތުން މިކަމަށް ...

  ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

  އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެ ގޮނޑި އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ސަލާމަތީ ...

  ކޮވިޑް-19: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ދެވަނަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ...

  ހިތަދޫ ބަލިކޮށް މަރަދޫއިން ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

  މީދޫގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ...

  އެންޓި-ޑިފެކްޝަން އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލަނީ

  ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނާއި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  އަފިރިން ބަލިކޮށް ބީ ގްރޫޕުން ގަބުރު ކްއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

  މަރަދޫފޭދޫ އަފިރިން  ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީން  ކްއާޓާފައިނަލުން މަރަދޫ ގަބުރު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ ...