ކިނޮޅަހުކައުންސިލުގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ކޮންމެ ގެއަކަށް ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއް!

  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއް ދޭން އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ

  ކައުންސިލް ރައީސް އަހުމަދު ހުސެއިން އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ވާފިރު އަހުމަދު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވާފައިވާ ނިންމުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ކިނޮޅަހުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއްގެ އިތުރުން 16 ކިލޯގެ ފުއް، 12 ދަޅު އަލަނާސި، 10 ކިލޯ ފިޔާ 1 ކިލޯ ކަދުރު އަދި ބިސްކޭހެއްގެ އެއްބައި ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  މީގެ އިތުރުން މި ނިންމުމުގައި ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމާ ރައްކާތެރިމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގްރުއާން ކުލާހުގެ އެޕްރީލް އަދި މެއި މަހުގެ ފީ މައާފްކޮށްދިނުން، ދަނޑުގޮވާން ކުރުމަށް 6 މަސް ދުވަހަށް ހިލޭ ބިން ދޫކުރުން، ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ މޭމަހަށް މާފުކޮށްދިނުން އަދި މިސްކިތްތަކުގައި އަތްދޮންނަ ފުޅި ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއެހުމާއެކު އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއް ދޭން އެރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ

  ކައުންސިލް ރައީސް އަހުމަދު ހުސެއިން އާއި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ވާފިރު އަހުމަދު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވާފައިވާ ނިންމުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ކިނޮޅަހުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ހަނޑޫ އަދި ހަކުރު ބަސްތާއެއްގެ އިތުރުން 16 ކިލޯގެ ފުއް، 12 ދަޅު އަލަނާސި، 10 ކިލޯ ފިޔާ 1 ކިލޯ ކަދުރު އަދި ބިސްކޭހެއްގެ އެއްބައި ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

  މީގެ އިތުރުން މި ނިންމުމުގައި ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމާ ރައްކާތެރިމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ގްރުއާން ކުލާހުގެ އެޕްރީލް އަދި މެއި މަހުގެ ފީ މައާފްކޮށްދިނުން، ދަނޑުގޮވާން ކުރުމަށް 6 މަސް ދުވަހަށް ހިލޭ ބިން ދޫކުރުން، ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ މޭމަހަށް މާފުކޮށްދިނުން އަދި މިސްކިތްތަކުގައި އަތްދޮންނަ ފުޅި ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ކަމާބެހޭ ސިއްހީ މާހިރުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއެހުމާއެކު އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދ އަތޮޅން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، ...

  ހުޅުދޫ-މީދޫ ކޮވިޑް 19 – އިއްޔެ ޕޮޒިޓްވީ ދެމީހުން

  އިއްޔެ ( 21 މެއި 2021 ވަނަދުވަހު ) ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 2 މީހަކުންކަމަށް ހުޅުމީދޫ ...

  14-4-2020 ގައި އެއަރބަސް އިން ގަމަށް ދަތުރުކުރި އެންމެންނާ އެމީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވި އެންމެން ގޭގައި މަޑުކޮށްދެއްވާ

  14 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:30 ގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ އެއަރބަސް ...

  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މާފުށީ ޖަލުގައި 25 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ޒުވާނަކު ރޭ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް ...

  ިދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ...

  އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން މާދަމާ އައްޑޫ ހައިސްކޫލްގައި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް ހޮވުނު މެންބަރުން ހުވާކުރުން މާދަމާ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ބާއްވާގޮތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ...