ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދިވެހިން ކެރަލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  advertisement

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ދިވެހިން އިންޑިޔާގެ ކެރެލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

  ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ކެރެލާ ސްޓޭޓްގެ ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެސްޓޭޓުން “ސްޓޭޓް އޮފް ކެލިމިޓީ” ނެރެފައިވާތީއެވެ.

  ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވަނީ  “ސްޓޭޓް އޮފް ކެލިމިޓީ” ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ދިވެހިން ކެރެލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

  ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން  މިވަގުތު އިންޑިޔާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކާއި ޚާއްސަކޮށް ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅޭ އަދި އެޤައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ދިވެހިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ނުވަތަ އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން ނުވަތަ ތިރުވަނަންތަޕޫރަންގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް ޖެނެރަލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްވެސް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން އިންޑިޔާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ދެމުންދާ އިޝާރާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީ އެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 17  ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 28  އޯގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރެއްވުމަށް ...

  ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މާސްކް އަޅަން އަންގައިފި

  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި މާސްކް އަޅަން އެޗްޕީއޭއިން އިއުތިމާސްކޮށްފި . މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލެ ...

  ކޭސްތައް އިތުރުވެގެންދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ – އަމީން

  ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދާނަމަ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ނުފެށޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ...

  މިއަދު ހުޅުދޫއާއި މީދުން 10 މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު 10 މީހަކު ހުޅުދޫ އާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...