ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފި

  ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ފަތުމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ، އެ ދެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބޯޓެއްގެ ކްރޫއެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބައްޔަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވަނީ ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  އެ ދެ ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނި އެ ކޭސްއާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެކްޓް ދެނެގަތުމަށް ކަމަށް ވެސް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިވަގުތު ތިބި އެއްވެސް މީހަކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން އެރަށުން ފޭބުމާއި އެ އޭޖެންސީގެ ހުއްދަނެތި އެރަށަށް އެރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

  ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ އެ ރަށުން މިވަގުތު އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ އެޗްޕީއޭއިން ވަކި ގޮތެއް އަންގަން ދެން ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުންވެސް ބުނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް19: އިތުރު 11 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 188 އަށް

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ...

  ދ. ކުޑަހުވަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކުއްޖަކަށް ލ.ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް އައިސީޔޫ ގައި ފަރުވާ ދެނީ

  ދ. ކުޑަހުވަދޫއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ލ.ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް އެތަނުގެ ...

  އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް – ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ހޮވުނީ މިފްކޯއާއި ޕޮލިސް

  މިހާރު މީދޫގައި ހިގަމުންދާ ” އެމް.އީ.ސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕީން ސެމީފައިނަލަށް ދެޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ...

  ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ޖޭޕީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  26 އޯގަސްޓް 2019- 21:13 ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަދި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ދާދި ދެންމެއަކު ...

  ބީއެމްއެލް ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގައި ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ގާއިމްކޮށްފި

  ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ސީނު ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމްއެއް ބަހައްޓާ އެ ...

  ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮޔާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު އާންމުކޮށްފި

  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިއްވި ހުކުމް، އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ސޮޔާއެކު އެ ...