ލޮތަރި އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މީދޫގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު  އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ” ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް ” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ.

  ލޮތަރި އެފްސީ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކުޅެވުނު  ފައިނަލްމެޗްގައި ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ނެކްސަސް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

  ލޮތަރިއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ރަޔަން

  މިމެޗްގައި ލޮތަރި އެފްސީން ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފަހުހާފްހެ 11 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދީނީ އެޓީމްގެ ރަޔަންއެވެ.

  ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ނިމުމުން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ.

  ފައިނަލްމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ލޮތަރި އެފްސީގެ ރަޔަން ހޮވިފައިވާއިރު އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އުސްގަޑަ ޖޫނިއަސްގެ އިބްރާހިމް އަލަމް ނަސީރުއެވެ.

  ފެއާޕްލޭޓީމަކަށް މަރަދޫ ގަބުރު އެފްސީ ހޮވިފައިވާއިރު ފެއާޕްލޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހިތަދޫ ޒެފިޔާގެ އީމާން ނަސީމެވެ.

  މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަކީ

  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީގެ ރަޔަން މަންސޫރު

  މަރަދޫ ގަބުރު އެފްސީގެ މުހައްމަދު އިރުފާން

  ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންގެ އަމީން އިބްރާހިމް

  ފޭދޫ އެފްސީ ހަބޭސްގެ އަލީ ލިރުއާމް

  ފޭދޫ ސަންއޮފް ލޮންސްގެ ހަސަން ޝިފާޒް

  އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރީންނަކަށް ހޮވިފައިވަނީ

  މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީގެ ރަޔަން މުއްސަދު

  ފޭދޫ ސަންއޮފް ލޮންސްގެ ހުސެން ޝިފާޒް

  ހިތަދޫ ޒެފިޔާގެ އީމާން ނަސީރު

  އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވާފައިވަނީ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ލޮތަރި އެފްސީއަތުން ފައިނަލްމެޗްގައި ބަލިވި ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންގެ ކޯޗް  އަހުމަދު ނާޒިމްއެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް މިމުބާރާތުގެ އޮފިޝަލްކަންކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިއުންދީފައިވެއެވެ.

  ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް ދިހަހާސްރުފިޔާ ރަނައަޕްޓީމަކަށް ފަސްހާސްރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށަހެޅިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި އައްޑުއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް ޓީމްތަކެއް ބައިވެރިވިއެވެ. މިގޮތުން މިމުބާރާތުގައި 20 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އިންކުއަރިއަށް ހުރަހެއް ނާޅާ: އަސްލަމް

  ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ޕާލިމެންޓަރީ އިންކުއަރީއަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ...

  ފެނަކައަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ފެނަކަ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގައި ...

  ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކުމަށް ފެނަކައިން އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

  ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ ފެނަކައިން މިއަދު ބުނީ ފެނަކަ ބިލް-ޕޭ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ...

  ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އައްޑޫގައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ – ސޯބެ

  އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕެރެޑެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ސޯބެ ...

  ނޭމާ 7 މެޗަށް އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް 10 މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ

  ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއާ އޮލިމްޕިކް މާސެއިލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މާސެއިލްގެ އަލްވާރޯ ގޮންޒަލޭޒް ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާއި ...

  އަންނަ މަހު ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހުޅުވާލަނީ!

  ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކޮށްފައިވާތާ ދުވަސްތަކަަކަށް ފަހު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަ ލުއިތަކެއް ދޭން ...