ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނީ އަލުން ލޮކްޑައުން އަށް ދާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެނެއް ނޫން- އަމީން

  ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިތަކެއް ދިނީ، އަލުން ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ނޫން ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތައް އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ލުއި ދިނުމުގެ މާނައަކީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ނެތިގެން ދިޔުން ނޫން ކަމަށާއި، ބަލީގެ ނުރައްކާވެސް އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

  އަމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބައްޔާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވަނީ، އެޅުނު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް ބަލި އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތުން ދެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އަޅާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިހާރު މިއޮތް ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އިތުރު ލޮކްޑައުން އަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަންވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

  ކުރިއަށް ދުވަސްތަކަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ދުވަސްތަކަކަށް ވުން އެކަށީގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތް ކުރަނީ އެފަދަ ދުވަސްތަކެއް ނާންނާނެ ކަމަކަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

  ލުއި ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުނީ ކަމަކަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައި އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫޓީމަކާ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...

  “ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރ”ގެ އެއްވަނަ އަލްޙާފިޡް ނާދިހް ޢަބްދުލްޙަމީދު ހޯދައިފި

  ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ޤުރްއާން މުބާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއަރގެ ފަޙްރުވެރި އެއްވަނަ ...

  ރޮޒެއިނާ ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި މީދޫގައި އެމްޑީޕީން ބަހައްޓާފައިވާ ބެނާއެއް ހަލާކުކޮށްފި

  ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒެއިނާ އާދަމްއަށް ...

  ކޯވިޑް19 – މީދޫއާއި ހުޅުދޫން 18 ސާމްޕަލް ނަގައިފި

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނު ކުރެވުނު 18 މީހުންގެ ...

  އެންޓި-ޑިފެކްޝަން އަދި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލަނީ

  ޕާޓީން ވަކިވާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިގެއްލޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނާއި އަބުރުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިދިކޮޅު ...

  ކޮވިޑް19- ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ކުދި ގައުމުތައްވެސް ކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރި ބަލި މަޑުކަމެއް

  ކޮވިޑް 19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ މުޅިދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ފެށިގެން ...