އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް- ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ

  އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ.

  މިރޭ ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމް ހުދުހުދުއެވެ. ޕޮލިސްޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ހިމެނުނު ގްރޫޕް ބީ ގައި އެޓީމް ކުޅުނު 3 މެޗުން މޮޅުވެ 9 ޕޮއިން ހޯދައިގެން އެގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

  ޓީމް ހުދުހުދު ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ ގްރޫޕް އޭގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗްގެ ތެރެއިން 3 މެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން ބަލިވެ ލިބުނު 9 ޕޮއިންޓާއެކު އެގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

  ޕޮލިސްޓީމާއި ޓީމް ހުދުހުދު ބައްދަލުކުރާ ސެމީފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 8:00 ގައެވެ.

  މިރޭ ކުޅެވޭ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ވާދަކުރާނީ ހުޅުދޫ ޔޫތާއި މިފްކޯއެވެ.

  ހުޅުދޫ ޔޫތު ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ހިމެނުނު އޭ ގްރޫޕްގައި އެޓީމް ކުޅުނު 4 މެޗުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން އެގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައެވެ.

  މިފްކޯ ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ހޮވިފައިވަނީ އެޓީމް ހިމެނުނު ބީ ގްރޫޕްގައި އެޓީމާއި ވާދަކުރި އެމްޕީއެލްޓީމާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެއްވަރުވެ ދެޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޕޮޓްގެ އަދަދަށް ބަލައިގެން އެމްޕީއެލްޓީމަށްވުރެ 8 ޕޮޓުން މިފްކޯ ޓީމަށް ކުރިލިބިގެންނެވެ. .

  މިފްކޯޓީމު ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު 3 މެޗްގެ ތެރެއިން އެއްމެޗުން މޮޅުވެ އެއްމެޗުން އެއްވަރުވެ އެއްމެޗުން ބަލިވުމުން އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ 4 ޕޮއިންޓެވެ.

  މީދޫ ޗޭނު ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެ އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  މިނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 9 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

  މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގެ މޮޅު ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރީން ކުޅެމުންއަންނައިރު އެއްޓީމަކަށް އަތޮޅުން ބޭރުގެ އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރީން  ކުޅެމުންދަނީ ޕޮލިސްޓީމަށެވެ. އަދި އެޓީމަށް ކުޅެމުންއަންނަ ރަށުން ބޭރުގެ ކުޅުންތެރީންގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހިތަދޫ ގެއެއް ކަރަންޓީން ކޮށްފި

  މާލެ އިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ހުރި މީހަކާއި ސެކަންޑްރީ ...

  އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ، މުވައްޒަފުންނާއި ނޫސްވެރިން ކަރަންޓީނަށް

  ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް(އެފްއޭއެމްގެ) މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެފްއޭމްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެފްއޭއެމްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ...

  ކޮވިޑް- 19 – ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕިއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ، މިއަދު ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ...

  އޭޑީޕީގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީ އިގްތިސާދީ ވަރުގަދަ ހަބަކަށް

  އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭޑީޕީ)ގެ ދަށުން އައްޑޫ ރެކްލެމޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓު ފެށުމަށް ނިންމާ، މަޝްރޫއުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ...

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 05  ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...