މާދަމާ މީދޫގައި ކުރެވޭ ކޭތަނަމާދު ކުރެވޭނީ މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީންގައި – އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރައްވާނީ ކަރީމް

  މާދަމާ ހެނދުނު ހިފާ އިރުކޭތައާ ގުޅިގެން، މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިގޮތުން މީދޫގައި ކުރެވޭ ކޭތަ ނަމާދު އޮންނާނީ މާދަމާ ހެދުނު 10:30 ގައި މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައެވެ . މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައި ކުރެވޭ ކޭތަނަމާދު އިމާމުވެ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިގައިވަނީ މުހައްމު އަބްދުލް ކަރީމެވެ.

  ރާއްޖެ އަށް މި ކޭތަ ހިފަން ފަށާނީ ހެނދުނު 9:31 ގަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ހިފާފައި ހުންނާނީ، 10:51 ގަ އެވެ. ކޭތަ މުޅިން ވީއްލާނީ، މެންދުރު 12:14 ގަ އެވެ. މި ކޭތަ ރާއްޖެ އަށް ފެންނާނީ، ފަޅި ކޭތައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:30 ގައި މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޭތަ ނަމާދަށް ފަހު ހާއްސަ ހުތުބާއެއް ކިޔާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

  އިރުކޭތަ ހިފަނީ ދުނިޔޭގެ ވަށައިގެން ހަނދު ބުރުޖަހަމުން ދާއިރު، އިރާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދަށް ހަނދު ވަދެ، އިރުގެ އައްޔަށް ހުރަސް އެޅުމުންނެވެ.

  ކޭތަ އެންމެ ސާފުކޮށް ފެންނާނީ އެކްސްރޭ ޝީޓު ފަދަ ހުރަހެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

  މާދަމާ ހެނދުނު 10:30 ގައި މީދޫ މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން މިސްކިތުގައި ކުރެވޭ ކޭތަ ނަމާދުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަަކުން ބައިވެރިވެދެއްވުމަކީ މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ .

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީފެންވަރަށް ކިޔަވަންޖެހޭގޮތް ހަދަނީ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މުދިމުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިމާމުންވެސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވަން ޖެހޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

  ތުލުސްދޫއިންވެސް 2 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫއިންވެސް 2 މީހުން  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. “މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތުލުސްދޫއިން ...

  ކޮވިޑް 19 – އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް މުޅިރާއްޖެ ލޮކް ޑައުންއަކަށް

  ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި މެނުވީ ރާއްޖޭގައި އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ...

  ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް

  ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ބަނދަރުގެ ...