މާފަރަށް މިހާތަނަށް ޖެއްސި ޖެޓުތަކުގެ އަދަދު މިދިޔައަހަރަށްވުރެ އިތުރު

  advertisement

  މިއަހަރުގެ މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިންނާއެކު މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް 280 އަށްވުރެ ގިނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓު ޖައްސާފައިވާކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  މިއަހަރުގެ މިހާތަަނަށް 280 ޕްރައިވެޓް ޖެޓް މާފަރަށް ޖައްސާފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެ އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ 253 ޕްރައިވެޓް ޖެޓެވެ.

  2019 ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާފައިވާ މާފަރު އެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

  މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު މެނޭޖްކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހާމަކުރާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސް ދުވަހު އެ އެއަރޕޯޓަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ޖެޓްތައް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖެޓުތަކުގައި 1306 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމާކުރެއެވެ.

  ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މޯލްޑިވިއަން އެއަރޕޯޓްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުމްތާޒް އަލީ ވިދާޅުވީ މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާ ޖެޓުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އައިސްފައިވަނީ ރަޝިއާ ފަތުރުވެރިންނާއި، މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިންކަމަށެވެ.

  ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ 74 ޖެޓެވެ. ފެބްރުއަރީމަހު 56 ޖެޓު އެ އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާއިރު، މަރޗުމަހު ޖައްސާފައިވަނީ 72 ޖެޓެވެ. އަދި އޭޕްރީލްމަހު 52 ޖެޓު އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާއިރު، މޭމަހު މި އަދަދު ހުރީ 29 ގައެވެ.

  މުމްތާޒް ވިދާޅުވީ މާފަރަށް ޖައްސާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތައް މިހާރު ދަށްވެފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކޮންރެޑް ރަންގަލި ރިސޯޓު މަރާމާތަށް ބަންދުކޮށްފައިވުމާއި، ވެލާ ރިސޯޓްވެސް އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަރާމާތަށް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލޯ ސީސަނަށް ކަމަށްވުމުން އެކަމުގެ އަސަރުވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޖެޓުތަކުގެ އަދަދަށް ކޮށްފައިވާކަން މުމްތާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  މާފަރު އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާ ޖެޓުތަކުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި އަންނަނީ ނ.އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިނެވެ. ނ.އަތޮޅަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓުތައް ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އަތޮޅެކެވެ.

  ސަރުކާރުން މާފަރު އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށްފައި ވަނީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއާބަސް އޭ320 އާއި ބޮއިން 737ގެ ބޯޓުތައްވެސް ޖެއްސޭ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށްފަހު އެންމެ ބޮޑު ރަންވޭއެއްވެސް ހަދާފައި ވަނީ މާފަރު އެއާޕޯޓުގައެވެ. އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ދިގު މިނަކީ 3600 މީޓަރެވެ

  މަސްދަރު : ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭނާއި ހިތުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

  ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކާޑިއެކް ހިދުމަތާއި ސީޓީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ރޭ ފަށައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހދ ...

  އާގުބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު މީހަކު އެމްއެންޑީއެފުން ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފި

  އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީ ގެ ޕޯޓް އޮފް ބާޓާ ބަނދަރުން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ހޮންކޮންގ ގެ “އެމްވީ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ...

  “މަގެ ދީނާ، މަގެ ޤައުމާ ނުކުޅެއްޗޭ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ގައުމީ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

  “މަގެ ދީނާ، މަގެ ޤައުމާ ނުކުޅެއްޗޭ” މިޝިއާރުގެ ދަށުން އައްޑޫސިޓީގައި ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްސަ ގައުމީ ހަކާތެއް މިއަދު ...

  ކޮވިޑް-19: މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން މަގުމަތީގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މީހުނަށްވުރެ ގިނައިން މަގުމަތީގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ...

  ފަސް ވެންޓިލޭޓަރާއި 10،000 ޓެސްޓް ކިޓް ވެލާ ރިސޯޓުން ހަދިޔާ ކުރަނީ

  ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑު ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ...

  ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނާއި ކުޑަކުދީންނާ ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ފެންވަރާ އަތްދޮވެގެން – ޑރ. އަފަޒަލް

  ގެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް އަންނަ މީހުން ގޭގައި އުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދީންނާއި ބައްދަލުކުރަންވާނީ ރަގަޅަށް ...