މާމެންދޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ކޮވިޑް 19 އަށް  ގއ. މާމެންދޫއިން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ.

  މާމެންދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންގެ  ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ. އަދި އެދެމީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް  ވެފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުއެވެ.

  މިދެމީހުންނަކީ މާމެންދޫއިން ކޮވިޑް އަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި އެއްގެއެއްގައި އުޅުނު ދެމީހުންނެވެ.

  އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މިދެމީހުން މާމެންދޫއަށް ދިޔައީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ކޫއްޑޫ މަގުންނެވެ. އެދެމީހުން ކޫއްޑޫމަގުން މާމެންދުއަށް ދަތުރުއެފްލައިޓުން އެމީހުންނާއެކު 40 މީހުން ދަތުރު ކުރިކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

  މާމެންދޫއިން ފައްސިވެފައިވާ މިދެމީހުންނާއެކީ ދެން އެފްލައިޓުގައި ތިބީ ގެމަނަފުށްޓަށް ދަތުރުކުރި މީހުން ތަކެކެވެ.

  މާމެންދޫއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ކޭސްއާއެކު އެންއީއޯސީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ، މާމެންދޫ އަދި ގެމަނަފުށި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށްލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އާއްމު ސިއްހަތު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮގުން ޑރ. އަބްދުﷲ އަފީފަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ލިބިލައްވައިފި

  ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދެއްވި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމް ލިބިލެއްވި 15 ބޭފުންގެ ތެރޭގައި ...

  ކޯވިޑް-19 : މިއަދު އެކަނި މިހާތަނަށް 50 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް މިއަދު އެކަނި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 50ހަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިހާތަނަށް 191 މީހުން ރާޢްޖެއިން މި ...

  މީދުން ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ-

  މީދުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ...

  އާތު އަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުބައްތިތައް ނިއްވާލެވުނު

  މިރޭ 20:30 ން 21:30 އަށް ފާހަގަކުރެވުނު އާތުއަވަރ “ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު” ހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫއާއި ...

  އަދީބު މިނިވަން ވެއްޖެ

  ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައިގެން 15 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ...

  ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 29 ވަނަ ބުރު ނިންމައި، ދަސްވެނިވުމުގެ ހިނގާލުން ބާއްވައިފި

  ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ދ. ވާނީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 29ވަނަ ބުރު ނިންމައި،  ދަސްވެނިންގެ ...