އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ: މީދޫގެ ގޮޑިއަށް ދެބޭފުޅުން ވާދަކުރައްވާނެ

  advertisement

  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ ކެނޑިޓޭޓުން ހޮވުމަށް އެޕާޓީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މި ޖެނުއަރީމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  މިގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މީދޫން ވާދަކުރާނީ  ނާދިޔާ ހަސަން އަދި އައިޝަތު ޝޫޒާ އެވެ.  ނާދިޔާ އަކީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނީއްސުރެން އެޕާޓީގައި ހަރަކާތްރެރި ވަމުންއަންނަ މީދޫގެ އެމްޑީޕީ އެކްޓިވެސްޓެކެވެ. ޝޫޒާއަކީ ވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތް ތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ޒުވާން ކަނބަލެކެވެ.

  ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުން ދައުރު ފުޅާކުރަން  މިސަރުކާރުން އަލަށް ފާސްކުރި ބިލްގައި ޚާއްސަ ބާބެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަވެ އެވެ . މިއީ ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކެއް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ

  ސިޓީކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދާއިރާތައް ހަމަޖައްސާ އުސޫލު ކަނޑައެޅި އިރު މީދޫ އަށް ވަނީ އަންހެން ކައުންސިލަރަކު ހޮވުމަށް މަގުފަހިވެފައެވެ.

  ބެލެވޭ ގޮތުގައި މީދޫދާއިރާގެ އެމް.ޑީޕީ ފުރައިމަރީ ވާދަވެރިވާނެއެވެ. އެމްޑީޕީން އާންމު ކުރި ވޯޓުލުގުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ލިޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި 1026 އެމްޑީޕީ އާއްމު މެމްބަރުން މީދޫގައި އެބަތިއްބެވެ .

  ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވޭ ބޭފުޅަކަށް  މުރާސަ އާއި ލިވިން އެލަވަންސާއެކު މަހަކު ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އިތުރު ދެމީހަކު ހުޅުދޫއާއި މީދުން ކޮވިޑް 19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުންނަކީ ...

  އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރީން ކަނޑައެޅޭނެ

  މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިގެންދާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް ...

  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް މީދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މީދޫ ކޯގަންނު ގްރޫޕާއި ސިއްހީމަރުކަޒާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސފިއެވެ. ...

  ޓޫރިސްޓް އެކްސްކާޝަންތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

  ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ރަށްރަށް ގެންދިޔުން މިވަގުތަށް މަނާކަމެއްގެ ...

  މިސްކިތްތަކުން ގޮވާލީ ގޭގައި ނަމާދުކުރުމަށް، ކުރެވެނީ ހިތްދަތި އަސަރުތަކެއް!

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފައި ވާތީ މީދޫ މިސްކިތްތަކުގައިވެސް މިއަދު ހުކުރު ނަމާދެއް ...

  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

  ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ...