ސިޔާކަޕް 2019: މީދޫ ދަނޑުގައި މީދޫ ގައުމު އެފްސީ 5 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ބަލިކޮށް ހިތަދޫ ކްލަބްރިވެރިން ފައިނަލަށް

  މީދޫ ގައުމު އެފްސީ ބަލިކޮށް ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ސިޔާކަޕް  ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

  ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި މިއަދު މީދޫ ގައުމު އެފްސީއާއި ހިތަދޫ ކްލަބްރިވެރިން ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗު ކްލަބް ރިވެރިން ކާމިޔާބުކުރީ 5-1 ލަނޑުގެ ތަފާތަކުންނެވެ.

  މިއަދުގެ މެޗްގައި ގައުމުން އެޓޭކިން ގޭމެއް ކުޅުމަށް  މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިން ޓީމުގެ މެދުތެރެއިން ވަނީ ގައުމުން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރި ގިނަ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާފަ އެވެ.

  މިގޮތައް ގައުމު އެޓޭކިންގ ހުއްޓުވައިގެންކުޅެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ކްލަބް ރިވެރިންގ ވަނީ 2 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެންގޮސްފައިވަނީވެސް 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

  ރެފްރީގެ ބައެއް ނިންމުންތަކަށް ކުޅުންތެރީންނާއި ކުޅިބަލަން ގޮސްތިބި މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް  މައްސަލަ ޖައްސަމުން  ކުރިއަށް ދިޔަ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކްލަބް ރިވެރިންގ ވަނީ އިތުރު 3 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.  އަދި ގައުމުޓީމުންވެސް މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފަހުހާފްގެ ކުޅުމުގައެވެ.   .

  އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ( 19 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު )  ހަވީރު ކުޅެވޭ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ފޭދޫ އެފްސީއާއި ހިތަދޫ ކްލަބް ރިވެރިންއެވެ. މިދެޓީމް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުނުމެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ފޭދޫ އެފްސީއެވެ.

  ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާ ރަނަރއަޕް ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ  މިމުބާރާތަކީ މީދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށާ މީދޫ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދިހިކޮށް، ޒުވާނުންގެ އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިނިވަންކަޕް 2019 : ރިސޯޓްބޯއިސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މިނިވަންކަޕް 2019 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގައި 2 ލަނޑު 0 ލަނޑުގެ ލީޑެއް ތައްލިހިން ހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުންއަރާ ރިސޯޓްބޯއިސް ...

  އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް 2018- ލެއްޗޭއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗު ޓޫސިސްޓަރ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މީދޫގައި މިވަގުތު ތިބި ވޮލީ ކުޅޭ ބައެއް ކުޅުންތެރީން އިސްނަގައިގެން ” އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް 2018 ” ...

  ކްލަބް ރެޑްއެންޓްސްއިން ގައުމު ޖޫނިއާސް ބަލިކޮށްފި

  ގަންބުރި ޗެލެންޖް 2018 ގައި ގައުމު ޖޫނިއާސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 4 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ބަލިވެފައިވާ ޝައުގު ސިޔާކަޕް ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – ލޮތަރި އެފްސީގެ ފުރަތަމަމެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީ ގެ މެޗް މީދޫ ލޮތަރި އެފްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ...

  ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް ހުޅުދޫ ޔޫތު ގްރޫޕް އޭގެ 1 ވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށް

  އެމްއީސީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހުޅުދޫ ޔޫތުން ކުޅުނު ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ޓީމް ހުދުހުދު ބަލިކޮށް   ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ...

  އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އަޟްހާއީދުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދޫޓީމަކާ ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލްމެޗް  ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ...