މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ސްޓޭ ހޯމް ޕެކޭޖް: 12 ޗެނަލްއެއް މުޅިން ހިލޭ!

  ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާއި ގުޅިގެން، އާއްމުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާނެޓުން ދޫކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޗެނަލްތައް އެއް މަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅިން ހިލޭ ދޫކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ.

  ވައިރަސް އާ ގުޅިގެން މީޑިއާނެޓުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން، މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މީޑިއާނެޓްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް މާކެޓިން އެގްޒެކެޓިވް ޝުވެއިކާ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވީހާ ވެސް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތީން، ކޮވިޑް-19 ޕެކޭޖުގެ ނަމުގައި އެއްވެސް އަގަކާއިނުލާ ޗެނަލްތައް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ

  މި ޕެކޭޖުގައި ވަނީ 12 ޗެނަލްއެއް ހިމަނާފައެވެ. އެއީ ޓީވީއެމް، އައިސްޓީވީ، ސައުދީ ޤުރުއާން، އަލް ޤުރްއާން، ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް، ޕީޕަލްސް ޓީވީ، ނެޓް ޖީއޯ ޕީޕަލް އާއި އެމްޓީވީ އިންޑިއާ، ކޭބީއެސް ވޯލްޑް، ފޮކްސް ފެމިލީ މޫވީސް އަދި ޗެނަލް ނިއުސް އޭޝިއާގެ އިތުރުން ޓްރޭސް ސްޕޯޓްސްއެވެ.

  މި ޕެކޭޖް މީޑިއާނެޓްގެ ކޯލް ސެންޓަރު އަދި ކުއިކް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ޕެކޭޖް އޭޕްރިލް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކުރެވޭނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައެއް ނުގަތް

  ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ...

  އައްޑޫސިޓީގައި 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ދުއްވަން ނިކުތުމަކީ މަނާކަމެއް

  އައްޑޫ ސިޓީގައި 3 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން އެއްވެ އުޅުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާ އަދި ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް ...

  ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ގޯތިތެރޭގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލައިފި

  ސ.ހިތަދޫ ދިރާމުލި ގޯތި ތެރޭގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށް އަންދާލައިފިއެވެ އެމްއެންޑީއެފް އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި  ރޭ ...

  އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފުމަށް ގޮވާލައިފި

  ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ކޮޅުނބުގައި ބައްދަލު ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހިފުމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ ...

  މިއަދަކީ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް

  ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލަޤްވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަހަކީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ...

  ރެހެންދީ ސުކޫލްގެ 2 ދަރިވަރަކާއި ޓީޗަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

  ހުޅުމާލެ ރެހެންދީ ސުކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ 2 ދަރިވަރަކާއި އެސުކޫލްގެ މުދައްރިސަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ” ފެށުން ” ...