މެޑްޓެކުން 18 އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސްއާ ރާއްޖެ ގެންނަން ހަވާލުކުރި ރުތަކުގެ ތެރެއިން 18 ވެންޓިލޭޓަރެއް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ.

  އެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައީ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއްގައެވެ. މި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ކުރިން ތާވަލްކުރީ މި މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ. 18 ވެންޓިލޭޓަރުގެ އިތުރުން ސިއްހީ ބައެއް ސާމާނު މި ފުލައިޓުން ގެނެސްފައިވެ އެވެ.

  މިކަމާއި ގުޅިގެން އިނަ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، 18 ވެންޓިލޭޓަރުގެ އިތުރުން މި ވަގުތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ސާމާނު ވެސް މިއަދު ގެނައި ކަމަށެވެ.

  ވެންޓިލޭޓަރުތައް ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވެފައި ވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް ހުރިގޮތުންނާއި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ސަޕްލައި ރޫޓުގައި މަސައްސަލަތައް ދިމާވެ، އެ ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ވެސް ވެންޓިލޭޓަރު ބޭނުންވެފައިިވާ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވުމުންނެވެ.

  މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 790 އަށް ވަނީ އަރާފަ އެވެ. 29 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު ރާއްޖެިއން މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހިގެން މަރުވީ ތިން މީހެކެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރޯދަމަސް ފެށެން ވާއިރަށް މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިލަވަންސް ދޭން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި

  ރޯދަމަސް ފެށެން ފާއިރަށް ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނިމަށް ...

  އާ ޗެނަލްތަކާއެކު ދިރާގުޓީވީން ގޯލްޑް ޕެކް ތަރާއަފުކޮށްފި

  ފިލްމު ދައްކާ އާ ޗެނަލްތަކަކާއެކު ދިރާގުޓީވީންގޯލްޑް ޕެކެޖެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ސިނެމަޗީގެ ފިލްމީ ޗެނަލްތަކާއެކު 100 ...

  ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. ފެނަކައިގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ގދ ވާދޫ، ...

  ނަރުދޫން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫން، އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ދިރާގު ޓީވީން ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ލައިވް ކުރަނީ

  ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވްކުރަން ދިރާގުން ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް : ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެ

  ގައުމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭގޮތައް ޝެޑިއުލްކޮށްފިއެވެ. ...