މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނަން – ޝޫޒާ

  advertisement

  ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް ހޮއްވަވައިދެއްވައިފިނަމަ މީދޫ ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާވަރަށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވި ޝޫޒާ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ޝޫޒާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް މިހާރު އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމް އަދާކުރައްވާ  އަބްދުﷲ ސޯދިގު ( ސޯބެ ) އާއި ވާދަކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން  ކުރި ހޯއްދެވި އަލީ ނިޒާރު  ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ރަށްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

  ” އަޅުގަޑު މިގޮޑިއަށް ހޮއްވަވައި ދެއްވައިފިނަމަ ރަށާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމާއިރު އެކަމެއް ނިންމާނީ ރަށުގެ ރަށްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އެންމެންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ، އަދި  އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މީދޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މީދޫ ތަރައްގީވެގެނެއްނޫން ، ޖެހިގެން އޮތް ހުޅުދޫވެސް ތަރައްގީކުރެވިގެން ، އަދި ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ތަރައްގީކުރެވޭނީ އައްޑޫސިޓީ ތަރައްގީކުރެވިގެން ، އަޅުގަޑު މިކަމަށް ކުރިމަތިލީ  މުޅި އައްޑޫސިޓީ ޚާއްސަކޮށް މީދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޒުމް ކަޑައަޅައިގެން ” ޝޫޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މީގެ އިތުރަށް ޝޫޒާ ވިދާޅުވީ  ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވައިގެން ކަމަށާ އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން އެކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެބޭފުޅުންންށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ.

  ޝޫޒާ މީދޫދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ  ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި  ނާދިޔާއާއި ވާދަކޮށް 34  ވޯޓުން ކުރި ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

  މީދޫގެ ވޯޓުފޮށިން ޝޫޒާއަށް 214 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓް ފޮށިން ޝޫޒާއަށް ލިފައިވަނީ 91 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ޝޫޒާއަށް ލިބިފައިވަނީ 305 ވޯޓެވެ.

  މީދޫގެ ވޯޓްފޮށިން ނާދިޔާއަށް 236 ވޯޓް ލިބިފައިވާއިރު މާލޭގައި ބެހެއްޓުނު ވޯޓް ފޮށިން ނާދިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ 35 ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން ޖުމްލަ ނާދިޔާއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 271 ވޯޓެވެ.

  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީ މީދޫދާއިރާއިން އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާނެ ބޭފުޅަކަށް  އާއިޝަތު ޝޫޒާ ހޮވުނުއިރު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ރަޝީދާ އަންނަނީ  ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާ  ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫ – ހިތަދޫ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ހިތަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ” އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖާސް 2020 ”  ނަމުގައި މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މީދޫގައި ބޭއްވުމަށް ...

  ބާސެލޯނާއިން ފަޞޭހަކަމާއެކު މަޔޯކާ ބަލިކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ލަލީގައި މަޔޯކާއަތުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލުން ...

  ޔޫތުޗެލެންޖެ 2020- ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ އަމީގޯ މޮޅުވެއްޖެ

  ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ވަރުގަދަ ...

  ށ. މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެވެ. އޮންލައިން ނޫސް “ވަގުތު” ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ   ގޮތުގައި ...

  އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ ...

  ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ...