މީދޫގެ ހުރީހާ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށް- ވަސީމު

  advertisement

  މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ތިބީ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާއާއި އެއްކޮށްކަމަށާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބައިބައިވެފައިނެތްކަމަށް މީދޫ އެމްޑީޕީގެ “ފިސަހަރި ” ގޮފީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ވަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  އަބްދުﷲ ވަސީމު މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މީދޫދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާގެ ކެމްޕެއިންޓީމުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

  ހޮނިހިރުދުވަހު ހަވީރު މީދޫ ކާޑުގެ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަސީމު ވިދާޅުވީ އެންޓި ކެމްޕެއިން ކޮށް  މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީމެމްބަރުން ބައިބައިވެ ދެ ގްރޫޕަކަށް ބެހިފައިވާކަމަށްބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގުވާހަކަތެއްކަމަށެވެ.

  ” އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާ ނިކުމެ އެހުންނެވީ މީދޫ ރަށްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރަންވެގެން ، ޝޫޒާއަކީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މިނިސްޓްރީތަކުގައި  އިސްމަގާމުތެއް އަދާކުރައްވައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ގާބިލް ކަނބަލެއް . އެހެންކަމުން މީދޫގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ ޝޫޒާއާއިއެއްކޮށް ”  ވަސީމު ވިދާޅުވިއެވެ.

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލަން ހުޅުމީދޫ ގައި ސައިކަލް ބުރެއް ބާއްވައިފި

  އަންނަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ...

  ދިރާގު ޓީވީން ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ލައިވް ކުރަނީ

  ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވްކުރަން ދިރާގުން ...

  އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެއްވެސް ގޮނޑި އިތުރު ނުކުރަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

  އައްޑޫސިޓީއަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި އިތުރު ނުކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ، އައްޑޫ ...

  އަޝްފާގު ކޮވިޑުން ފަސޭހަވުމުން ޖެނިފާ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

  ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމްގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ، އަލީ އަޝްފާގު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގުނުތާ ފަސް ...

  މިއަދު އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 4 މީހުން

  އައްޑޫ ސިޓިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ކޯވިޑް-19: ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި

  ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އެފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކޮށް ދިނުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ...