މީދޫ ޒުވާނުންގެ ” ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020″ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި

  މީދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތުޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފަށައިފި އެވެ

  މީދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ ބްލެކް ހޯކްސް އާއި ކްލަސްޓާ އެފްސީ އެވެ.   މިމެޗް  ކްލަސްޓާ އެފްސީ  ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 5 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ.

  މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދާފައިވަނީ ބްލެކް ހޯކްސްއެވެ. ބްލެކް ހޯކްސް އިން ކާމިޔާބުކުރި މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލުއައްޔުއެވެ.

  އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރީން ކްލަސްޓާ އެފްސީން ވަނީ 3 ލަނޑު ޖަހާ މެޗްގެ ނަތީޖާ 3-1 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

  ބްލެކް ހޯކްސްގެ ކުޅުންތެރީންނަށްވުރެ  މީދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ފުންނާބުއުސް ބައެއް ކުޅުންތެރީން ގިނައިން ހިމެނޭ ކްލަސްޓާ އެފްސީން މިމެޗްގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިމުމުގެ ކުރީން  އިތުރު 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މިމެޗްގައި އެޓީމުން ޖެހި ލަނޑުގެ އަދަދުވަނީ 5 އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

  ކްލަސްޓާ އެފްސީން މިމެޗްގައި ކާމިޔާބުކުރި 5 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ޕެލޭ 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓީމުގެ އަނެއް 3 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ސްމިތު ، ނަޒާން އަދި ނަޒީރުއެވެ.

  ބްލެކް ހޯކްސް އަށް މިމެޗްގައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ދެވަނަ ލަނޑަކީ އެޓީމުގެ ލުއައްޔު ކޯނަރަކުން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ކްލަސްޓާ އެފްސީގެ ކީޕަރު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަދެގެން ކާމިޔާބުކުރެވުނު ލަނޑެކެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީން ހޮވާފައިވަނީ  ކްލަސްޓާ އެފްސީއަށް މިމެޗްގައި 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޕެލޭއެވެ.

  އިއްޔެގެ މެޗު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  މީދޫ ކައުންސިލަރު ހިޔާޒު ހަސަންއެވެ. .

  7 ޓީމު ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގައި މިއަދު އޮންނާނީ ގްރޫޕް ބީ ގެ މެޗެކެވެ. މި މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެފްސީ އަމީގޯސް އާއި އެތުލެޓިކް އެފްސީއެވެ.

  މާދަމާ ގްރޫޕް އޭގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އެފްސީ ބަސްޕާކް އާއި ބްލެކް ހޯކްސްއެވެ.

  މީދޫ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 17 ން 31 ށެވެ.

  ފޮޓޯތައް: އޭއޯނިއުސް

   

   


   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

  ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި  މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިއަދު އިތުރުމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވުމާއެކު، ...

  އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން އެދެރަށަށް ފައިދާ ބޮޑު

  އައްޑޫ ސިޓީ ދާއިރާއިން ހުޅުދޫ މީދޫ ވަކިކޮށް ހުޅުދޫ މީދޫއަކީ އައްޑޫ އަތޮޅު ކަމަށް ހެދުމުން ފައިދާ ބޮޑު ...

  ކޮވިޑް-19: މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވުން މަނާ ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތައް ހުޅުވުން މަނާ ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ...

  16 އަހަރަށް ފަހު ރާމޯސް ރިއާލް ދޫކޮށްލަނީ

  16 އަހަރަށް ފަހު ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެޓީމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރިއާލްއިން ބުނެފިއެވެ. މިމަސް ...

  ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކޮށާލަންޖެހޭ – ޒަރިޔަންދު

  ދައުލަތުގެ ވެރިންގެ މުސާރަތައް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް “ކޮށާލަން” ޖެހޭކަމަށް ޓެންޑަރ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އިސްމާއިލް ޒަރިޔަންދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގު – ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީ ފައިނަލަށް

  ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ  ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްޖީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީ ...