އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020- މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެއް – އަހުމަދު ރަޝީދު

  20 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް ގައި  މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވުން މަޖުބޫރު ކަމަށް މީދޫޓީމްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް އަހުމަދު ރަޝީދު ބުނެފިއެވެ.

  “މިއީ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗެއް. ފޭދޫޓީމް އޮތީ އަހަރެމެންނަށް ވުރެ ދެ ޕޮއިންޓު ކުރީގައި. އަދި މަރަދޫޓީމް އޮތީ 3 ޕޮއިންޓު ކުރީގައި. ހިތަދޫޓީމް އޮތީ 2 ޕޮއިންޓު ކުރީގައި.” އަހުމަދު ރަޝީދު ބުންޏެވެ.

  އަހުމަދު ބުނީ މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވެނީ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން އެންމެ މޮޅުވާ ދެޓީމް ކަމަށްވެފައި ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދަން ބޭނުންކަމަށްވާނަމަ މިއަދުގެ މެޗުން ފޭދޫޓީމް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށްހުރި މެޗްތަކުންވެސް މޮޅުވުން މަޖުބޫރުކަމަށެވެ.

  ” މިއަދުގެ މެޗުން  ކުޅުންތެރިންގެ ހުރިހާ ހިތްވަރެއް ދީ 3 ޕޮއިންޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން. ”  އަހުމަދު ރަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

  ފޭދޫޓީމް

  އަހުމަދު  ބުނީ ފޭދޫޓީމް ފިޒިކަލް ގޮތުން މީދޫޓީމަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ވާނެކަމަށާ އެހެންކަމުން  ޓީމް  މޮޅުވުމަށް  އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ ރަނގަޅަށް ޑިފެންސް ކުރުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްގެން ނޫނީ މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ.

  މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫޓީމާ ދެކޮޅަށް މީދޫޓީމް  ނިކުންނަ އިރު، މީދޫޓީމްގެ އެންމެ މުހިންމު 3 ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާކަމަށާ އެތިން ކުޅުންތެރީންގެ އަނިޔާ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށްވެސް އަހުމަދު ރަޝީދު ވަނީ ބުނެފައިވެއެވެ.  އެހެންނަމަވެސް މި މެޗުން އެތިން ކުޅުންތެރީން ނުފެނުމަށްވުރެ ފެނުން ގާތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

  މިމުބާރާތުގައި މީދޫޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި މަރަދޫޓީމާ ވާދަކޮށް 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އެއްވަރުވެ 1 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު މިއަދުގެ މެޗްގައި މީދޫއާއި ވާދަކުރާ ފޭދޫޓޫމްވަނީ އެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ އެފްސީގެ ޖޫނިއާޓީމް ބަލިކޮށް 3 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ.

  ފޯރިގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ މިމެޗްގެ ކުޅުން ފެށޭނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައެވެ.

  ވީމާ މިމެޗް ބެއްލެވުމަށާ މިމެޗްގައި ވާދަކުރާ މީދޫޓީމަށް ހިތްވަރުދީ ސަޕޯޓްކޮށްދެއްވުމަށް ވީހާވެސް ގިނަފަރާތްތަކުން ދަނޑަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މީދޫޓީމްގެ ފަރާތުން އެދޭ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއްކަމަށްެސް މީދޫޓީމްގެ އެސިސްޓެންކޯޗް އަހުމަދު ރަޝީދުވަނީ ބުނެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018: ޗެމްޕިއަންކަން ބްރަދާސް ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފި

  ބެސްޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބްރަދާސް ޔުނައިޓެޑް ހޯދައިފިއެވެ. ބްރަދާސް ޔުނައިޓެޑް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަންހޯދީ ހުޅުމީދޫ ...

  ރަށު މީހަކަށްވެގެން ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށްވެގެންް ވޯޓްދިނީމާ މިކަމެއް ނުވާނެ- ރައީސް ނަޝީދު

  ރަށު މީހަކަށް ވެގެން ވަކި އެމީހަކަށް ވޯޓް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ވޯޓް ދޭން ވަނީ ވަރަށް ވިސްނާފަކަމަށް ...

  “ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

  “ސައުފު އައްޑޫ އަފިރިންގެ އައްޑޫ” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އައްޑޫސިޓީގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ...

  އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް ރަށްރަށުގައި ވިއްކާނެ އެޖެންޓުން ހޯދަނީ

  ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްގެ ބާވަތްތައް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ...

  ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިތަދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

  ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ...

  އީސީގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ފަޔާޒު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ

  Advertisement އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ފަޔާޒު މިއަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...