މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ : 60 ދިވެހިން އަދި 68 ބިދޭސީން

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވުވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 128 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  އެޗްޕީއޭއިން މި 128 މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ވިދާޅުވީ، މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 60 ދިވެހިންނާއި އަދި 68 ބިދޭސީން ކަމަށެވެ.

  ރާއްޖެއިން 128 މީހުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވާއިރު ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 5070 މީހުންވަނީ ނެގެޓިވުވެފައެވެ. ޕޮޒިޓިވުވި 128 މީހުންގެތެރެއިން 16 މީހަކު މިހާރުވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅު ވެފައެވެ.

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަންގައި މިހާރު 160 މީހުން ތިބިއިރު ކަރަންޓީނުގައި 1،329 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. ކަރަންޓީނުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ފުރިހަމަވެގެން އިއްޔެ 14 މީހުން ދޫކޮށްލައިފައި ވާއިރު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ 259 ބިލްޑިންގު މޮނިޓަރިންނަށް ލައިފައެވެ.

  އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ފަހުން މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ޕޮޒިޓިވުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުވެސް 23 މީހަކު އަދި މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު (އިއްޔެ ) 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވުވެފައިވެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19: މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓްތައް ބަހައްޓައިފި

  މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ވަންނަ މީހުން ސްކޭންކޮށް، ވައިރަސްތަކާއި ޖަރާސީމުތައް ނައްތާލާ ސްޓެރަލައިޒޭޝަން ގޭޓުތައް މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއަށް ހަރުކޮށްފިއެވެ. ...

  ފުރަތަމަ ލުއި ދެވޭނީ ގެއިން ނުކުމެ އުޅުމަށް – ރައީސް

  މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ...

  ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ

  ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާޢްޖެއިން 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މީ މި ބަލީގައި ރާޢްޖެއިން ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވި ފުރތަމަ ...

  50 މީހަކު ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް މާލެން އައްޑުއަށް ފޮނުވަނީ

  ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް މާލެން އައްޑުއަށް 50 މީހަކު ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ ސެންޓަރ ...

  ބީއެމްއެލް މަނަދޫ ބްރާންޗްގެ ފުރާޅުން ބޮޑުބައެއް ވަޔާ އެއްލައިލައިފި

  މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން މިދާ ވިއްސާރައިގައި ބާރުވަޔާއެކު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ނ.މަނަދޫގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މަނަދޫ ...

  ހުޅުމީދޫގައި ބާއްވާ އުރަމަތީގެ ކެންސަރ އެވެއަރނެސް (ޕިންކް ރިބަން) ދުވުން – ހިގުން މާދަމާ

  ބައިނަލްއަގުވާމީ ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް މަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕިންކް-ރިބަން ދުވުން – ހިނގުން  މޫސުން ...