ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް: މެސީ

  ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަލުން ލިބުމަކީ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްކަމަށް ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނު މެސީ ބުނެފިއެވެ.

  ފީފާއިން ހޮވި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މެސީހޯދީ ލިވަޕޫލްގެ ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކް އާއި ޔުއެންޓާސްއަށް ކުޅޭ ޕޯޗްގަލް ރޮނާލްޑޯއާއި ވާދަކޮށެވެ.

  މިއީ މެސީއަށް 2015 ގެ ފަހުން ފީފީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރެކޯޑް އަދަދެއްކަމަށްވާ 6 ވަނަ ފަހަރަށް އެވޯޑް ލިބުމުން މެސީބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ބޮޑު އެވޯޑެއްނުލިބި ހުރުމުން ހުރީ މާޔޫސްވެފައިކަމަށާ އެންމެފަހުން އެކަމަށް ނިމުމެއް އަތުވެއްޖެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިސީޒަންގެ އެންމެ މުހިއްމު އަމާޒަކީ ޗެމްޕިއަންސްލީގުކަމަށާ އެމުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދަން ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވާނެކަމަށެވެ.

  މެސީއާއި ވާދަކޮށް ދެވަނައަށްދިޔަ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ބުނީ އެވޯޑް ނުލިބުމުން މާޔޫސް ނުވާކަމަށާ މެސީކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އޭނާއާއި އަޅާވެސް ނުކިޔޭނެކަމަށެވެ. އަދި ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނުމަކީވެސް ބޮޑުކާމިޔާބެއްކަމަށް ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  ރޭ ފީފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އިއުލާންކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި 3 ވަނައަށްދިޔަ ރޮނާލްޑޯ ބައިވެރިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  މަސްދަރު : ޕީއެސްއެެމް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޝިޔާންޓޭ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް ށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމުގެ ޓިކެޓު މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ( ޝިޔާންޓޭ ) ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ށ ...

  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

    އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލުގެ ގޮނޑީގެ ޓިކެޓް ފައިޒް  ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ ...

  ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅަނީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި- މިނިސްޓަރ ސަޢީދު

  އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ވެރިކަމަށް އޮތް ދަހިވެތިކަމެއްގެ ސަބަބުން ...

  އެމްޓީޑީގެ ރައީސަކަށް އަދީބު އައްޔަންކުރައްވައިފި

  މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ)ގެ ރައީސަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޓީޑީގެ ރައީސް ...

  ލިވަޕޫލްގެ މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަނީ

  ލިވަޕޫލްގެ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭ ގަތުމަށް ރެއާލްމެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ . މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ...

  ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

  ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ...